Statuss:
Īstenošanā
ES projekts
ES Kohēzijas fonda logo

Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga””, 2.kārta

Projektu īstenošanas rezultātā tiks uzlabota Latvijas gaisa telpas drošība gaisa satiksmes vadības zonā, kā arī vides un drošības pasākumi Starptautiskajā lidostā «Rīga».  Plānots izveidot inovatīvu Bezpilota gaisa kuģu jeb dronu pārvaldības uzraudzības sistēmu (platformu), kas nodrošinās visu ar bezpilota gaisa kuģu pārvaldību saistīto pakalpojumu pieejamību un savietojamību  e-vidē: reģistrēšanos, tālvadības pilotu pārbaužu veikšanu u.c., kas kopumā uzlabos publisko pakalpojumu pieejamību un sekmēs apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanos.

Vienošanās Nr. Nosaukums Mērķis Finansējums Īstenošanas gaita
6.1.2.0/20/I/001

Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas izveide

Līdz  31.12.2023. izveidot bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmu, lai nodrošinātu bezpilota gaisa kuģu un bezpilota gaisa kuģu lietotāju precīzu reģistrāciju, ka arī infrastruktūru bezpilota gaisa kuģu signālu uztveršanai

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 1 764 705.88 EUR, Kohēzijas fonda finansējums – 1 500 000 EUR

Projekts apstiprināts 30.03.2021. Vienošanās par tā īstenošanu ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru parakstīta 06.05.2021.

Projektu īstenos līdz 31.12.2023.

GALVENĀS PROJEKTA AKTIVITĀTES:

1.Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības sistēmas koncepta izstrāde;

2.Datu apmaiņas saskarnes izveide ar ārējām sistēmām;

3.Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas IT infrastruktūras izveide;

4.Bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtu iegāde, uzstādīšana un konfigurēšana;

5.Informācijas un publicitātes nodrošināšana.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

  • Bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtas un gaisa telpas drošības uzlabošanas sistēmas izveide;
  • Bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtu iegāde, uzstādīšana un konfigurēšana.

Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēma nodrošinās:

  • Automatizētu funkciju, pakalpojumu un procedūru kopumu, lai nodrošinātu drošu un efektīvu bezpilota gaisa kuģu ekspluatāciju noteiktā gaisa telpā un novērstu gaisa kuģu lidojumu apdraudējumus;
  • Tālvadības pilotus ar informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu ērtu un drošu bezpilota gaisa kuģa ekspluatāciju (piem., caur mobilo aplikāciju), tostarp gaisa satiksmes pārvaldību, kā arī nodrošinās to, ka bezpilota gaisa kuģi neiekļūst aizliegtās zonās;
  •  Atbalstu bezpilota gaisa kuģa operācijām ārpus  tiešās redzamības (BVLOS) un būs pamats blīvām darbībām pilsētu teritorijās, kā arī bezpilotu gaisa kuģu integrācijai kopējā gaisa telpā;
  •  Savietojamību ar citu iestāžu sistēmām (informācijas apmaiņai, datu plūsmai), valsts pārvalde «digitalizējas» dronu jomā;
  • Bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtas nodrošinās pārskatāmu bezpilotu gaisa kuģu uzraudzību lidostas “Rīga” gaisa satiksmes vadības zonas (Rīgas CTR), kā arī lidostas “Liepāja” robežās.

FINANSĒJUMS

  • Projekta ietvaros kopējie ieguldījumi sastāda 1 764 705.88 EUR, tai skaita 1 500 000.00 EUR Kohēzijas fonda finansējums un 264 705.88 EUR privātais jeb Civilās aviācijas aģentūras finansējums.

ĪSTENOŠANAS LAIKS

  • Projektā plānotās darbības maksimālais izpildes termiņš - 2023.gada 31.decembris.