Statuss:
Īstenošanā
ES KF Projekta īstenošana
EU fondu vizuālais ansamblis

Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga””, 2.kārta

Projektu īstenošanas rezultātā tiks uzlabota Latvijas gaisa telpas drošība gaisa satiksmes vadības zonā, kā arī vides un drošības pasākumi Starptautiskajā lidostā «Rīga».  Plānots izveidot inovatīvu Bezpilota gaisa kuģu jeb dronu pārvaldības uzraudzības sistēmu (platformu), kas nodrošinās visu ar bezpilota gaisa kuģu pārvaldību saistīto pakalpojumu pieejamību un savietojamību  e-vidē: reģistrēšanos, tālvadības pilotu pārbaužu veikšanu u.c., kas kopumā uzlabos publisko pakalpojumu pieejamību un sekmēs apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanos.

Vienošanās Nr. Nosaukums Mērķis Finansējums Īstenošanas gaita
6.1.2.0/20/I/001

Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas izveide

Līdz 31.12.2023. izveidot bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmu, lai nodrošinātu bezpilota gaisa kuģu un bezpilota gaisa kuģu lietotāju precīzu reģistrāciju, ka arī infrastruktūru bezpilota gaisa kuģu signālu uztveršanai

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 1 764 705.88 EUR, Kohēzijas fonda finansējums – 1 500 000 EUR

Projekts apstiprināts 30.03.2021. Vienošanās par tā īstenošanu ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru parakstīta 06.05.2021.

Projektu īstenos līdz 31.12.2023.

GALVENĀS PROJEKTA AKTIVITĀTES:

1.Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības sistēmas koncepta izstrāde;

2.Datu apmaiņas saskarnes izveide ar ārējām sistēmām;

3.Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas IT infrastruktūras izveide;

4.Bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtu iegāde, uzstādīšana un konfigurēšana;

5.Informācijas un publicitātes nodrošināšana.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

 • Bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtas un gaisa telpas drošības uzlabošanas sistēmas izveide;
 • Bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtu iegāde, uzstādīšana un konfigurēšana.

Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēma nodrošinās:

 • Automatizētu funkciju, pakalpojumu un procedūru kopumu, lai nodrošinātu drošu un efektīvu bezpilota gaisa kuģu ekspluatāciju noteiktā gaisa telpā un novērstu gaisa kuģu lidojumu apdraudējumus;
 • Tālvadības pilotus ar informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu ērtu un drošu bezpilota gaisa kuģa ekspluatāciju (piem., caur mobilo aplikāciju), tostarp gaisa satiksmes pārvaldību, kā arī nodrošinās to, ka bezpilota gaisa kuģi neiekļūst aizliegtās zonās;
 • Atbalstu bezpilota gaisa kuģa operācijām ārpus  tiešās redzamības (BVLOS) un būs pamats blīvām darbībām pilsētu teritorijās, kā arī bezpilotu gaisa kuģu integrācijai kopējā gaisa telpā;
 • Savietojamību ar citu iestāžu sistēmām (informācijas apmaiņai, datu plūsmai), valsts pārvalde «digitalizējas» dronu jomā;
 • Bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtas nodrošinās pārskatāmu bezpilotu gaisa kuģu uzraudzību lidostas “Rīga” gaisa satiksmes vadības zonas (Rīgas CTR), kā arī lidostas “Liepāja” robežās.

FINANSĒJUMS

 • Projekta ietvaros kopējie ieguldījumi sastāda 1 764 705.88 EUR, tai skaita 1 500 000.00 EUR Kohēzijas fonda finansējums un 264 705.88 EUR privātais jeb Civilās aviācijas aģentūras finansējums.

ĪSTENOŠANAS LAIKS

 • Projektā plānotās darbības maksimālais izpildes termiņš - 2023.gada 31.decembris.

Publicētos materiālus vai to daļas aizliegts pavairot, pārpublicēt vai citādi izplatīt bez saskaņošanas ar valsts aģentūru “Civilās aviācijas aģentūra”. Informācijas izmantošanu iespējams saskaņot, rakstot uz e-pastu: iveta.kancena@caa.gov.lv.

1. Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas koncepts:

2. Biznesa procesu un biznesa modeļu izstrāde:

 

 • Izstrādāta viedierīču aplikācija DroniLV. Rūpējoties par tālvadības pilotu ērtībām, jaunajai dronu uzraudzības un pārvaldības sistēmai izstrādāta viedierīču lietotne DroniLV, kas no nākamā gada būs lejuplādējama populārākajos viedierīču lietotņu veikalos. Jaunā informācijas platforma, kas būs atrodama tīmekļvietnē e.caa.gov.lv, būs kā pamats drošas Latvijas gaisa telpas izmantošanas veicināšanai. Tādējādi tiks nodrošināta ātrāka pakalpojuma saņemšana un informācijas apmaiņa starp tālvadības pilotiem un sadarbības iestādēm. Jau 2023.gada rudenī Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta ietvaros organizētas apmācības sistēmas lietotājiem, CAA darbiniekiem, tiesībsargājošām iestādēm, kā arī Latvijas Pašvaldību savienībai un pašvaldībām, kas būs tiešie sistēmas lietotāji.
 • Darbu uzsāks jaunā donu uzraudzības un pārvaldības sistēma. Nākamā gada janvārī darbu uzsāks jaunā bezpilota gaisa kuģu jeb dronu uzraudzības un pārvaldības sistēma, ko, sadarbojoties ar valsts aģentūru “Civilās aviācijas aģentūra”, izstrādājusi SIA “ZZ Dats”. Jaunā informācijas platforma, kas būs atrodama tīmekļvietnē e.caa.gov.lv, būs kā pamats drošas Latvijas gaisa telpas izmantošanas veicināšanai. Paredzēts, ka sistēmu ikdienā praktiski izmantos dronu īpašnieki un lietotāji – kā fiziskas, tā juridiskas personas, lai reģistrējoties, iegūtu to īpašumā esošo gaisa kuģu marķēšanai paredzētos numurus, tālvadības piloti iegūtu nepieciešamo kvalifikāciju, pieteiktu lidojumus, kā arī uzraugošās iestādes veiktu to kompetencē esošos uzraudzības pasākumus. Sistēma būs integrēta ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” sistēmu, kā arī citu sistēmu īpašniekiem. Platformas pamatā ir datu apstrāde par dronu operācijām, nodrošinot pakalpojumu pieteikšanu un informācijas apriti digitālā formā. Tādējādi tiks nodrošināta ātrāka pakalpojuma saņemšana un informācijas apmaiņa starp tālvadības pilotiem un sadarbības iestādēm.
 • Civilās aviācijas aģentūras 2023.gada otrā ceturkšņa gaisa telpas monitoringa dati liecina, ka vairāk nekā 60% lidojumu ar droniem klasificējami kā nesaskaņoti. Savukārt Valsts policija kopš 2021. gada ir konstatējusi 900 dažāda veida pārkāpumus dronu pilotēšanā, secināts diskusijas “Arī Tu vari būt pilots – pacelies debesīs ar dronu! Tikai neaizmirsti par drošību!” laikā. Plašāka informācija: Vairāk nekā 60% lidojumu ar droniem klasificējami kā nesaskaņoti
 • 2023.gada 5.augustā valsts aģentūra Civilās aviācijas aģentūra Liepājas lidostā aviošova Baltic International Airshow 2023 ietvaros organizē diskusiju “Arī Tu vari būt pilots – pacelies debesīs ar dronu! Tikai neaizmirsti par drošību!”, kurā informē arī par Kohēzijas fonda projektu “Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas ieviešana”. Plašāka informācija: CAA ar diskusiju piedalīsies Baltic International Airshow 2023
 • 2023.gada 31.maijā Civilās aviācijas aģentūras Youtube kanālā publicēts video "Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas izveide Latvijā". Par to, kādēļ nepieciešama šāda valsts nozīmes informācijas sistēma dronu jomā un kā tā uzlabos gaisa telpas drošumu, informē CAA Projektu vadītāja Iveta Kancēna, VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes loceklis Aivars Pūcītis un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Drošības pārvaldības sistēmas vadītājs Romans Kundeckis. Sižets skatāms šeit: Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēma Latvijā.
 • Šobrīd Civilās aviācijas aģentūra (CAA) aktīvā fāzē īsteno Bezpilota gaisa kuģu (BGK) pārvaldības un uzraudzības sistēmas informācijas sistēmas (IS) infrastruktūras izveidi.  Līdz 2023.gada 1.oktobrim IS izveidos informācijas tehnoloģiju uzņēmums SIA “ZZ Dats”.
  Kopš 24.februāra Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā “Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas ieviešana” (Projekts) darbs norit pēc agile principa, kura ietvaros Projekta vadības un ekspertu darba grupa īsteno darba uzdevumus secīgi pa posmiem. Pašreiz tiek īstenots darbs pie ģeogrāfisko zonu risinājuma un lietotājstāstu izveides. Tāpat jaunās sistēmas izstrādē iesaistās kolēģi no VAS “Latvijas gaisa satiksme”. 

  Savukārt no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) saņemts atzinums, ka no valsts vienotās IKT arhitektūras un drošības prasību viedokļa CAA informācijas sistēma tiek iekļauta Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra (VESPC) pakalpojumu izmantotāju sarakstā. Vienlaikus panākta vienošanās ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) par VESPC pakalpojumu izmantošanas un finansēšanas nosacījumiem. Tāpat testa režīmā LVRTC ir izveidota mākoņskaitļošanas infrastruktūra (VESPC pakalpojumu sniegšana) jaunveidojamai sistēmai.
  BGK pārvaldības un uzraudzības sistēma tiek ieviesta ar mērķi uzlabot gaisa satiksmes drošību, tai skaitā, samazināt neautorizētus dronu lidojumus lidlauku tuvumā, kas nereti ir par iemeslu traucētiem komercaviācijas un vispārējās aviācijas gaisa kuģu lidojumiem, kā arī palielināt saskaņoto lidojumu skaitu. To plānots īstenot, saprotamā veidā nododot dronu lietotājiem informāciju par noteiktajiem ierobežojumiem. Dronu uzraudzības un pārvaldības sistēmas pamatā būs datu apstrāde par BGK operācijām.
 • 2023.gada 28.februārī Civilās aviācijas aģentūra informē plašsaziņas līdzekļus, ka uzsākta dronu pārvaldības un uzraudzības sistēmas izveide, atklātajā konkursā “Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas informācijas sistēmas infrastruktūras izveide” par uzvarētāju atzīstot informācijas tehnoloģiju uzņēmumu SIA “ZZ Dats”. Raksts pieejams šeit.
 • 2023.gada 16.janvārī Civilās aviācijas aģentūras Youtube kanālā publicēts video "Tālvadības pilots: nepieciešama vienota un digitāla vide dronu operāciju nodrošināšanas vajadzībām". Bezpilota gaisa kuģu pilotiem svarīgākais nosacījums ir digitāla, lietotājam draudzīga sistēma, kur visi ar dronu nozari saistītie pakalpojumi, kā, piemēram, apmācības, lidojumu saskaņošana, pieteikšana un ģeogrāfisko zonu izveide, atrodami vienkopus. Jaunā CAA dronu pārvaldības un uzraudzības sistēma palīdzēs tālvadības pilotiem izskaidrot vienotus spēles noteikumus dronu jomā, savukārt valsts iestādēm - efektīvi veikt bezpilota gaisa kuģu uzraudzību. Kāpēc tas nepieciešams, ar savu viedokli un skatījumu dalās profesionāls tālvadības pilots Māris Lazdāns. Sižets skatāms šeit: Kāpēc ir svarīgi saskaņot lidojumus? Profesionāla tālvadības pilota viedoklis.
 • 2022.gada 12.decembrī Civilās aviācijas aģentūras Youtube kanālā publicēts video "Jaunā dronu pārvaldības sistēma kļūs par atbalstu mežsaimniecībā". Bezpilota gaisa kuģu nozare Latvijā ir salīdzinoši jauns aviācijas atzars, kas straujās attīstības dēļ ieņem aizvien nozīmīgāku lomu ne tikai aviācijas jomā, bet arī valsts ekonomiskajos un tautsaimniecības procesos, piemēram, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, sabiedrisko mediju darbā un privātpersonu ikdienā. Arī A/S "Latvijas valsts meži (LVM) savā darbā arvien plašāk izmanto bezpilota gaisa kuģus jeb dronus. Līdz ar jaunās bezpilota gaisa kuģu pārvaldības sistēmas izveidi,  šie procesi kļūs raitāki un iestādes varēs operatīvi iegūt darbam nozīmīgu informāciju. Intervija par dronu izmantošanu un jauno dronu sistēmu ar LVM  Bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas vadītāju Kārli Lindi skatāma šeit: A/S "Latvijas valsts meži" par dronu izmantošanu ikdienā.
 • 2022.gada 14.novembrī ziņu portālā Delfi.ru tiek publicēta intervija krievu valodā ar Civilās aviācijas aģentūras Projekta vadītāju par īstenošanas gaitu un tā ieguvumiem sabiedrībai. Raksts "В Латвии создается система государственного значения надзора за дронами" pieejams šeit.
 • 2022.gada 7.novembrī ziņu portālā Delfi.lv tiek publicēta intervija ar Rīgas pašvaldības policiju par Projekta ietvaros iegādāto dronu uztveršanas iekārtu. Rakstu "Civilās aviācijas aģentūras dronu uztveršanas iekārta atvieglo policijas darbu" pieejams šeit.
 • Līdz 2022.gada 16.novembrim ir pagarināta piedāvājumu iesniegšana Civilās aviācijas aģentūras izsludinātajā atklātajā iepirkumu konkursā "Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas informācijas sistēmas infrastruktūras izveide". Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā. 
 • Civilās aviācijas aģentūras Bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošuma nodaļas vadītājs Ilmārs Ozols raidījumā "Digitālās brokastis" informē par projekta ietvaros iegādātajām uztveršanas iekārtām un to ieguvumiem gaisa telpas drošuma nodrošināšanā. Raidījuma ierakstu vari noklausīties YouTube.
 • 2022.gada 25.augustā Civilās aviācijas aģentūra informē plašsaziņas līdzekļus un plašāku sabiedrību par projekta ietvaros iegādātajām uztveršanas iekārtām un to ieguvumiem, informējot, ka dronu uztveršanas iekārtas mazinās traucēto lidojumu skaitu. Vairāk.
 • 2022.gada 8.augustā Civilās aviācijas aģentūra informē plašsaziņas līdzekļus un plašāku sabiedrību, ka izsludināts iepirkums dronu IT sistēmas izveidei Latvijā. Vairāk.
 • 2022.gada 7.augustā Civilās aviācijas aģentūra izsludinājusi atklātu iepirkumu konkursu "Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas informācijas sistēmas infrastruktūras izveide". Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā. 
 • 2022.gada 31.martā Civilās aviācijas aģentūra informē plašsaziņas līdzekļus un plašāku sabiedrību, ka ar Eiropas Savienības fondu atbalstu tiks veicināta bezpilota gaisa kuģu jeb dronu integrācija civilās aviācijas jomā, Latvijā izveidojot bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmu. Vairāk.
 • 2022.gada 10.februārī Civilās aviācijas aģentūra paraksta līgumu ar iepirkuma konkursa "Informācijas sistēmas izstrādes, tehniskās infrastruktūras un ražotāja sērijveida programmatūras iepirkuma IT tehniskā apraksta izstrāde” uzvarētāju. Līgums paredz, ka SIA “Web Multishop Company” ar speciālistu komandu sagatavo bezpilota gaisa kuģu (BGK) informācijas sistēmas izstrādei nepieciešamo iepirkuma tehnisko dokumentāciju BGK informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas izstrādes iepirkuma veikšanai. Vienlaikus izpildītāji konsultēsies arī ar institūcijām un organizācijām par IT jautājumiem, kā arī apzinās pieejamās IT tehnoloģijas projekta aktivitātes īstenošanai. Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā. 
 • 2021.gada 30.decembrī Civilās aviācijas aģentūra izsludinājusi atklātu iepirkumu konkursu "Informācijas sistēmas izstrādes, tehniskās infrastruktūras un ražotāja sērijveida programmatūras iepirkuma tehniskā apraksta izstrāde". Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā. 
 • 2021.gada 29.decembrī Civilās aviācijas aģentūra paraksta līgumu ar iepirkuma konkursa "Bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtu iegāde, uzstādīšana un konfigurēšana" uzvarētāju. Līgums paredz, ka bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtas tiek piegādātas ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā , bet ne vēlāk kā divpadsmit mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas tās tiek uzstādītas un konfigurētas, kā arī tiek veikta Civilās aviācijas aģentūras darbinieku apmācība.
 • 2021.gada 8.decembrī noslēdzās Civilās aviācijas aģentūras izsludinātais atklātais iepirkuma konkurss "Bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtu iegāde, uzstādīšana un konfigurēšana". Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā. 
 • 2021.gada 3.novembrī Civilās aviācijas aģentūra paraksta līgumu ar iepirkuma konkursa "Informatīvā kampaņa par bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas izveidi Latvijā" uzvarētāju.
 • 2021.gada 11.oktobrī noslēdzās Civilās aviācijas aģentūras izsludinātais atklātais iepirkuma konkurss "Informatīvā kampaņa par bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas izveidi Latvijā". Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā.
 • 2021.gada 23.septembrī Civilās aviācijas aģentūra izplata paziņojumu plašsaziņas līdzekļiem, kā arī ievieto informāciju sociālos tīklos, ka bezpilotu gaisa kuģu lietotājiem iespējams ietekmēt nozares attīstību Latvijā, aizpildot anonīmu aptaujas anketu. Vairāk.
 • 2021.gada 22.septembrī tiek publiskota aptaujas anketa, lai analizētu tālvadības pilotu paradumus un vajadzības drošai bezpilota gaisa kuģu jeb BGK ekspluatēšanai, kā arī veiktu esošās sistēmas izpēti, noskaidrojot industrijas tendences un vajadzības. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, Latvijā tiks izstrādāts koncepts drošai BGK pilotēšanai, iekļaujot informāciju par ērtu un viegli lietojamu IT sistēmas izveidošanu. Aptaujas anketa pieejama tiešsaistē.
 • 2021.gada 8.septembrī Civilās aviācijas aģentūra izsludinājusi atklātu iepirkumu konkursu "Bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtu iegāde, uzstādīšana un konfigurēšana". Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā. 
 • 2021.gada 2.septembrī Civilās aviācijas aģentūra izsludinājusi atklātu iepirkumu konkursu "Informatīvā kampaņa par bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas izveidi Latvijā". Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā.
 • 2021.gada 13.augustā Civilās aviācijas aģentūra un VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) paraksta līgumu par bezpilota gaisa kuģu jeb dronu pārvaldības un uzraudzības sistēmas koncepta izstrādi. Koncepts sniegs augsta līmeņa redzējumu bezpilotu gaisa kuģu satiksmes un tās uzraudzības attīstībai Latvijā turpmākiem pieciem gadiem. Vairāk.
 • 2021.gada 29.jūlijā Civilās aviācijas aģentūra informē plašāku sabiedrību par projekta realizāciju un ieguvumiem no projekta īstenošanas. Vairāk.