N.p.k.

Dokumenta nosaukums

Dokumenta numurs

Anulēšanas/apturēšanas datums

Statuss (apturēta, anulēta, nozaudēta)

1

Licence

LV.66.AML.076 (izdota 10.12.2019)

10.12.2019

nozaudēta

2 Licence LV.66.AML.399 (izdota 13.12.2018) 24.01.2020 anulēta
3 Licence LV.66.AML.277 (izdota 06.07.2018) 06.07.2020 nozaudēta
4 Licence LV.66.AML.454 (izdota 22.04.2020) 15.12.2020 nozaudēta
5

Licence

LV.66.AML.217 (izdota 03.06.2019) 27.01.2021 nozaudēta
6 Licence LV/TAP/09-041 (izdota 11.06.2021) 19.08.2022 nozaudēta
7 Licence LV/66/AML513 02.11.2022 anulēta
8 Licence LV/66/AML578 (izdota 24.04.2024) 14.05.2024 nozaudēta