Vīzija

Civilās aviācijas aģentūra ir profesionāla, progresīva, korekta un darba tirgū konkurētspējīga organizācija, kas kā līdzvērtīgs un aktīvs biedrs organiski iekļāvusies pasaules un Eiropas civilās aviācijas sistēmā, nodrošinot tai atbilstošu augstu lidojumu drošības līmeni.

Civilās aviācijas aģentūras funkcijas

  • Īstenot valsts politiku civilās aviācijas drošības jomā
  • Nodrošināt valsts pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju aviācijas drošības jomā
  • Atbilstoši kompetencei sniegt publiskos pakalpojumus
  • Atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienības institūcijās un civilās aviācijas starptautiskajās organizācijās jautājumos, kas saistīti ar aviācijas drošību
  • Īstenot valsts programmas un projektus civilās aviācijas drošības jomā, kā arī veikt citas nacionālajos, starptautiskajos un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās funkcijas

 

Civilās aviācijas aģentūras plāni un stratēģijas

Civilās aviācijas aģentūras dažāda informācija

Sertificētā darbības sfēra