Aizliegtu priekšmetu saraksts

Saskaņā ar komisijas Regulas 2015/1998 4C un 5 B papildinājumu

Reģistrētā bagāža

Reģistrētajā bagāžā pasažieriem nav atļauts pārvadāt šādus priekšmetus:

sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas un ierīces -sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas un ierīces, ar kurām var radīt nopietnus ievainojumus vai apdraudēt gaisa kuģa drošību, tostarp:

 • munīciju,
 • aizdedz kapseles,
 • detonatorus un degļus,
 • mīnas, granātas un citu sprādzienbīstamu munīciju,
 • uguņošanas ierīces un citus pirotehnikas izstrādājumus,
 • dūmu kārbas un dūmu patronas,
 • dinamītu, šaujampulveri un plastmasas sprāgstvielas.

Rokas bagāža

Pasažieriem nav atļauts ienest drošības zonās un gaisa kuģos šādus priekšmetus:

a) šautenes, šaujamieročus un citas ierīces, kas raida šāviņus, — ierīces, ar kurām var vai šķiet, ka varētu radīt nopietnus ievainojumus, raidot šāviņus, tostarp:

 • visu veidu šaujamieročus, piemēram, pistoles, revolverus, bises, šautenes,
 • rotaļu šautenes, šaujamieroču modeļus un imitācijas, ko kļūdaini iespējams noturēt par īstiem ieročiem,
 • šaujamieroču sastāvdaļas, izņemot teleskopiskos tēmēkļus,
 • saspiesta gaisa un ogļskābās gāzes šautenes, piemēram, pistoles, skrošu šautenes, bises un bumbiņu šautenes,
 • signālraķešu pistoles un starta pistoles,
 • šaujam lokus, stiegras un bultas,
 • harpūnu un žebērkļu šautenes,
 • lingas un katapultas;

b) apdullināšanas ierīces — ierīces, kas īpaši paredzētas apdullināšanai vai imobilizācijai, tostarp:

 • elektrošoka ierīces, piemēram, elektrošoka šautenes, lāzerus un elektrošoka stekus,
 • dzīvnieku apdullināšanas un dzīvnieku nogalināšanas ierīces,
 • ķīmiskas vielas, gāzes un aerosolus, kas atņem vai mazina rīcības spējas, piemēram, asaru gāzi, piparu gāzes aerosolus, skābes aerosolus un dzīvnieku atbaidīšanas aerosolus;

c) priekšmetus ar smailu galu vai asām malām — priekšmetus ar smailu galu vai asām malām, ar kuriem var radīt nopietnus ievainojumus, tostarp:

 • ciršanai paredzētus priekšmetus, piemēram, cirvjus un miesnieka nažus,
 • ledus cirvjus un ledus cirtņus,
 • žiletes,
 • grieznes,
 • nažus, kuru asmeņi ir garāki par 6 cm,
 • šķēres, kuru asmeņi ir garāki par 6 cm, mērot no locīklas ass,
 • cīņas sporta aprīkojumu, kurā ietilpst smaili priekšmeti vai priekšmeti ar asām malām,
 • šķēpus un zobenus;

d) darbarīkus — darbarīkus, ar kuriem var radīt nopietnus ievainojumus vai apdraudēt gaisa kuģa drošību, tostarp:

 • laužņus,
 • urbjus un urbju uzgaļus, ieskaitot pārnēsājamus bezvadu mehāniskos urbjus,
 • darbarīkus, kuru asmeņi vai spali ir garāki par 6 cm un kurus iespējams lietot kā ieročus, piemēram, skrūvgriežus un kaltus,
 • zāģus, ieskaitot pārnēsājamus bezvadu motorzāģus,
 • lodlampas,
 • skrūvpistoles un naglu pistoles;

e) trulus rīkus — priekšmetus, ar kuriem var radīt nopietnus ievainojumus, ja ar tiem iesit, tostarp:

 • beisbola un softbola nūjas,
 • nūjas un stekus, piemēram, koka stekus, ar ādu apvilktas metāla nūjas un gumijas stekus,
 • cīņas sporta aprīkojumu;

f) sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas un ierīces — sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas un ierīces, ar kurām var vai šķiet, ka varētu radīt nopietnus ievainojumus vai apdraudēt gaisa kuģa drošību, tostarp:

 • munīciju,
 • aizdedz kapseles,
 • detonatorus un degļus,
 • sprādzienbīstamu ierīču modeļus vai imitācijas,
 • mīnas, granātas un citu sprādzienbīstamu munīciju,
 • uguņošanas ierīces un citus pirotehnikas izstrādājumus,
 • dūmu kārbas un dūmu patronas,
 • dinamītu, šaujampulveri un plastmasas sprāgstvielas.