V/A “Civilās aviācijas aģentūra”

sertificētie ārsti aviācijas medicīnas eksperti (AME)

(Norāde *  - attiecīgie AME tiesīgi izdot arī  pirmreizējās veselības apliecības)

 

Dr. Viktors Mitrevics (LVA/AME-003)

Tiesības: 1.*klase/  2.*klase/  LAPL*/  3*klase/ Gaisa kuģu salona apkalpe*/

Aviācijas medicīnas centrs ″Aviamed″ (LVA/AeMC-001)

Lidosta "Rīga", Mārupes novads, LV–1053

Tālr. +371 67207063

E-pasts: aviamed@inbox.lv

Mājaslapa: https://www.aviamed.lv/


Dr. Nadežda Rožkova (LVA/AME-004)

Tiesības: 1.*klase/  2.*klase/  LAPL*/  Gaisa kuģu salona apkalpe*/

Aviācijas medicīnas centrs ″Premium Medical″ (LVA/AeMC-002)

13.janvāra iela 3, Rīga, LV–1050

Tālr. +371 66011160

E-pasts: office@premiummedical.lv

Mājaslapa: https://premiummedical.lv/lv/


Dr. Jūlija Semjonova (LVA/AME-007)

Tiesības: 1.*klase/  2.*klase/  LAPL*/  Gaisa kuģu salona apkalpe*/

Aviācijas medicīnas centrs ″Premium Medical″ (LVA/AeMC-002)

13.janvāra iela 3, Rīga, LV–1050

Tālr. +371 66011160

E-pasts: office@premiummedical.lv

Mājaslapa: https://premiummedical.lv/lv/


Dr. Aija Šnikvalde (LVA/AME-008)

Tiesības: 1. klase/  2.*klase/  LAPL*/  Gaisa kuģu salona apkalpe*/

Aviācijas medicīnas centrs ″Premium Medical″ (LVA/AeMC-002)

13.janvāra iela 3, Rīga, LV–1050

Tālr. +371 66011160

E-pasts: office@premiummedical.lv

Mājaslapa: https://premiummedical.lv/lv/


Dr. Rets Skrickis (LVA/AME-010)

Tiesības: 1.*klase/  2.*klase/  LAPL*/  3*klase/ Gaisa kuģu salona apkalpe*/

Aviācijas medicīnas centrs ″Aviamed″ (LVA/AeMC-001)

Lidosta "Rīga", Mārupes novads, LV–1053

Tālr. +371 67207063

E-pasts: aviamed@inbox.lv

Mājaslapa: https://www.aviamed.lv/


Dr. Svetlana Guļecka (LVA/AME-009)

Tiesības: 1. klase/  2.*klase/  LAPL*/  3. klase/ Gaisa kuģu salona apkalpe*/

Aviācijas medicīnas centrs ″Aviamed″ (LVA/AeMC-001)

Lidosta "Rīga", Mārupes novads, LV–1053

Tālr. +371 67207063

E-pasts: aviamed@inbox.lv

Mājaslapa: https://www.aviamed.lv/


Dr. Elena Zakharova (LVA/AME-011)

Tiesības: 2.*klase/  LAPL*/  Gaisa kuģu salona apkalpe*/

Klīnika Piramīda

Kalnciema iela 27–1, Rīga, LV–1046

Tālr.  +371 27177705

E-pasts: zakharova83@gmail.com

Mājaslapa: https://www.piramida.lv/


Dr. Juris Bārzdiņš (LVA/AME-012)

Tiesības: 2.*klase/  LAPL*/  Gaisa kuģu salona apkalpe*/

Aviācijas medicīnas centrs ″Premium Medical″ (LVA/AeMC-002)

13.janvāra iela 3, Rīga, LV–1050

Tālr. +371 66011160

E-pasts: office@premiummedical.lv

Mājaslapa: https://premiummedical.lv/lv/


Dr. Dace Cibule (LVA/AMACC-005)

Tiesības:  Gaisa kuģu salona apkalpe*/

Klīnika Piramīda

Kalnciema iela 27–1, Rīga, LV–1046

Tālr.  +371 29124727

E-pasts: info@piramida.lv

Mājaslapa: https://www.piramida.lv/


Dr. Tetiana Bilko (LVA/AME-014)

Tiesības: 1. klase/  2.*klase/  LAPL*/  Gaisa kuģu salona apkalpe*/

Medical Centre VESTA

Soborna str. 128/1, Irpin, Kyiv region, Ukraine

Tālr. +38(063) 5543434

E-pasts: bilkotatyana@gmail.com

Mājaslapa: https://vesta-med.com/