Autors Nr. Nosaukums LR saistošie tiesību akti
ICAO Doc 9906 Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design 6.sējums MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 9905 Required Navigation Performance Authorization Required (RNP AR) Procedure Design Manual 1/2 MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 9905 Required Navigation Performance Authorization Required (RNP AR) Procedure Design Manual 2/2 MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 8168 MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 8168 MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 8168 MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 8071 ICAO Doc 8071 v1 cons_en Fourth Edition 2000 Vol I (2014 SEP) MK noteikumu projekt "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.620 „Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju”
ICAO Doc 8071 ICAO Doc 8071 v1 cons_en Fifth Edition 2007 Vol II (2014 SEP) MK noteikumu projekt "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.620 „Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju”
ICAO Doc 8071 ICAO Doc 8071 v1 cons_en First Edition 1998 Vol III (2014 SEP) MK noteikumu projekt "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.620 „Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju”
ICAO Doc 9906 "Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design" 1.sējums MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 9906 "Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design" 2.sējums MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 9906 "Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design" 3.sējums MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 9906 "Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design" 5.sējums MK not. Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
ICAO Doc 10066 Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu rokasgrāmata AIP MK not. Nr.483 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība
ICAO Doc 9841 Manual on the Approval of Training Organizations MK not. Nr. 730 "Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība"
ICAO DOC 9835 MK 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr. 373 “Kārtība, kādā sertificē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzējus”
ICAO Doc 10002

MK not. Nr. 532 " Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un to apmācību sniedzēju  sertificēšanas kārtība"

ICAO Doc 9841 MK not. Nr. 730 “Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība”