Civilās aviācijas personāla (gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu, gaisa kuģa salona apkalpes locekļu, gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru un gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru) veselības apliecību pretendentiem veselības pārbaudes veic un veselības stāvokļa atbilstību noteiktajām prasībām izvērtē aviācijas medicīnas centrs vai aviācijas medicīnas eksperts, pamatojoties uz Ministru kabineta 01.11.2016. noteikumiem Nr. 698 "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšanas kārtība", un saskaņā ar saistošajām prasībām, ko nosaka Eiropas Savienības tiesību akti, Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) lēmumi, kā arī Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) standarti.

Aviācijas veselības apliecību pretendenti veselības pārbaudes var veikt valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" sertificētās medicīnas iestādēs.

VESELĪBAS PĀRBAUDES

Veselības apliecības pretendents, ierodoties uz pirmreizējo veselības pārbaudi:
- uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
- aizpilda iesniegumu veselības apliecības saņemšanai;
- iesniedz psihiatra atzinumu par veselības stāvokli;
- iesniedz narkologa atzinumu par veselības stāvokli;
- iesniedz ģimenes ārsta atzinumu/izziņu par veselības stāvokli, kurā norādīti medicīniskie fakti, kas attiecas uz personīgo un pārmantoto slimību vēsturi vai medicīnisko anamnēzi.

Veselības apliecības pretendents, ierodoties uz atkārtotu veselības pārbaudi aviācijas veselības apliecības pagarināšanai vai atjaunošanai:
- uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
- aizpilda iesniegumu veselības apliecības saņemšanai;
- iesniedz iepriekš izsniegto aviācijas veselības apliecību;
- uzrāda aviācijas personāla apliecību;
- iesniedz ārstējošā ārsta atzinumu/izziņu vai izrakstu no ārstniecības iestādes gadījumā, ja laika periodā kopš iepriekšējās aviācijas medicīnas pārbaudes ir veikta jebkāda ārstēšana vai medicīniskā izmeklēšana.

VESELĪBAS APLIECĪBAS

Pirmās klases veselības apliecības:
- komercpilotiem;
- aviolīniju transporta pilotiem (kuri pilotē lidmašīnu vai helikopteru);
- daudzpilotu komandas pilotiem.

Otrās klases veselības apliecības:
- privātpilotiem;
- planiera pilotiem;
- gaisa balona pilotiem;
- studentpilotiem, kuri pretendē uz gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecību, kuras iegūšanai nepieciešama otrās klases veselības apliecība;
- lidotājiem–radiotelefona operatoriem;
- lidotājiem–kravas operatoriem;
- lidotājiem–novērotājiem;
- izpletņlēcējiem (instruktoriem);
- lidotājiem–stūrmaņiem;
- lidotājiem–inženieriem.

Trešās klases veselības apliecības:
- gaisa satiksmes vadības dispečeriem;
- gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoriem.

LAPL veselības apliecības:
amatierpilotiem un studentpilotiem, kuri pretendē uz gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecību, kuras iegūšanai nepieciešama LAPL klases veselības apliecība.

Gaisa kuģa salona apkalpes locekļu veselības apliecības:
gaisa kuģu salona apkalpes locekļiem.

ATGĀDINĀJUMS
Veselības apliecības turētāji nedrīkst izmantot savas apliecības un ar to saistīto kvalifikācijas atzīmju vai sertifikātu piešķirtās tiesības laikā, kad viņi:
(1) apzinās savas medicīniskās piemērotības samazināšanos, kas varētu ierobežot spējas droši izmantot šīs tiesības;
(2) lieto recepšu vai bezrecepšu zāles, kas, iespējams, traucē piemērojamās apliecības piešķirto privilēģiju drošai izmantošanai;
(3) saņem medicīnisko, ķirurģisko vai citu ārstēšanu, kas varētu traucēt licences sniegto privilēģiju drošai izmantošanai.

Turklāt, apliecības turētāji bez liekas kavēšanās un pirms licences sniegto privilēģiju izmantošanas vēršas pēc aviācijas medicīnas konsultācijas, kad viņi:
(1) ir pārcietuši ķirurģisku operāciju vai invazīvu procedūru;
(2) ir sākuši regulāri lietot kādas zāles vai medikamentus;
(3) ir guvuši traumu, kas ietver nespēju vai ierobežotu spēju izmantot licences sniegtās privilēģijas;
(4) cieš no nopietnas slimības, kas ietver nespēju vai ierobežotu spēju izmantot licences sniegtās privilēģijas;
(5) ir grūtniecības stāvoklī;
(6) ir uzņemti slimnīcā vai medicīnas klīnikā;
(7) tiem pirmoreiz ir nepieciešamas koriģējošas lēcas.

Šādos gadījumos ir nepieciešams AeMC vai AME novērtējums par veselības apliecības turētāja medicīnisko piemērotību un lēmums par privilēģiju izmantošanas atsākšanu.