N.p.k.

Dokumenta nosaukums

Dokumenta numurs un izdošanas datums

Anulēšanas/apturēšanas datums

Statuss (nederīga)

1.

ATPL apliecība

LVA.FCL.159A Izdota: 07.10.2014.

03.04.2019

nederīga

2.

Instruktora Sertifikāts

LVA.FCL.FI(A)/P/015 Izdots: 12.08.2015.

03.04.2019

nederīgs

3.

Instruktora Sertifikāts

LVA.FCL.IRI(A)/P/015 Izdots: 12.08.2015.

03.04.2019

nederīgs

4. ATPL apliecība LVA.FCL.000610A Izdota: 27.10.2017. 27.03.2019 nederīga
5. ATPL apliecība LVA.FCL.000780A Izdota: 02.05.2018. 25.02.2020 nederīga
6. Lidotāja inženiera apliecība LVA-051E izdota: 28.06.2018. 11.03.2020. nederīga
7. PPL (A) apliecība LVA.FCL.000889P izdota: 21.12.2016. 30.06.2020. nederīga
8. LAPL (MHG) apliecība LVA – 071A Izdota: 25.08.2017. 11.11.2020 nederīga
9. Instruktora Sertifikāts LVA/FI(LAPL(MHG))/P/05 Izdots: 25.08.2017. 11.11.2020 nederīgs
10. ATPL apliecība LVA.FCL.000731A Izdota: 10.12.2020. 14.12.2020 nederīga
11. ATPL (A) apliecība LVA.FCL.001038A izdota 10.12.2020. 28.12.2020. nederīga
12. ATPL (A) apliecība LVA.FCL.001095A izdota 22.03.2021.  08.04.2021. nederīga
13. ATPL (A) apliecība LVA.FCL.000555A izdota 20.04.2018. 14.03.2022. nederīga