N.p.k.

Dokumenta nosaukums

Dokumenta numurs un izdošanas datums

Anulēšanas/apturēšanas datums

Statuss (nederīga)

1.

ATPL apliecība

LVA.FCL.159A Izdota: 07.10.2014.

03.04.2019

nederīga

2.

Instruktora Sertifikāts

LVA.FCL.FI(A)/P/015 Izdots: 12.08.2015.

03.04.2019

nederīgs

3.

Instruktora Sertifikāts

LVA.FCL.IRI(A)/P/015 Izdots: 12.08.2015.

03.04.2019

nederīgs

4. ATPL apliecība LVA.FCL.000610A Izdota: 27.10.2017. 27.03.2019 nederīga
5. ATPL apliecība LVA.FCL.000780A Izdota: 02.05.2018. 25.02.2020 nederīga
6. Lidotāja inženiera apliecība LVA-051E izdota: 28.06.2018. 11.03.2020. nederīga
7. PPL (A) apliecība LVA.FCL.000889P izdota: 21.12.2016. 30.06.2020. nederīga
8. LAPL (MHG) apliecība LVA – 071A Izdota: 25.08.2017. 11.11.2020 nederīga
9. Instruktora Sertifikāts LVA/FI(LAPL(MHG))/P/05 Izdots: 25.08.2017. 11.11.2020 nederīgs
10. ATPL apliecība LVA.FCL.000731A Izdota: 10.12.2020. 14.12.2020 nederīga
11. ATPL (A) apliecība LVA.FCL.001038A izdota 10.12.2020. 28.12.2020. nederīga
12. ATPL (A) apliecība LVA.FCL.001095A izdota 22.03.2021.  08.04.2021. nederīga
13. ATPL (A) apliecība LVA.FCL.000555A izdota 20.04.2018. 14.03.2022. nederīga
14. CPL (A) apliecība LVA.FCL.001150C izdota 30.05.2022 25.07.2022 nederīga
15. ATPL (A) apliecība LVA.FCL.001113A izdota 15.10.2018 31.10.2022 nederīga
16. ATPL (A) apliecība LVA.FCL.000569A izdota 10.03.2015 28.06.2023 nederīga
17. BPL apliecība LVA.FCL.000578B izdota 17.07.2018 05.12.2023 nederīga