Nr.

Nosaukums

Pieņemti

Spēkā no

505

Civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpes locekļu darba un atpūtas laika organizēšanas un ievērošanas kārtība

24.07.2012

01.09.2012

754

Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi

16.11.2021

23.11.2021

394

Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība

02.06.2008

07.06.2008

624

Noteikumi par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" inspektora apliecību

20.08.2013

28.08.2013

532

Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība

21.08.2018

25.08.2018

698

Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšanas kārtība

01.11.2016

04.11.2016

730

Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība

16.11.2016

06.12.2016

444

Valsts civilās aviācijas drošības programmas pasākumu īstenošanā iesaistītā personāla sertificēšanas kārtība

08.08.2017

11.08.2017

627

Lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība

17.10.2017

27.10.2017

373

Kārtība, kādā sertificē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzējus

09.06.2020

12.06.2020

225 Ārvalstu civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu apliecību atzīšanas kārtība 09.05.2023 13.05.2023

Nr.

Nosaukums

Pieņemti

Spēkā no

415

Noteikumi par Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu

05.05.2010

03.06.2010

58

Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu

23.01.2024

01.02.2024

424

Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām

10.06.2008

18.06.2008

623

Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" un valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" funkciju un resursu nodošanu Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā un šo funkciju un resursu apjomu

18.09.2007

22.09.2007

290

Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu un kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā

18.04.2006

22.04.2006

682

Nacionālas civilās aviācijas drošības komisijas nolikums

01.12.2015

10.12.2015

973

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums

20.12.2005

01.01.2006

423

Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtība

31.05.2011

30.06.2011

634

Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā

03.11.2015

15.11.2015

331

Noteikumi par pasākumiem, kas saistīti ar civilās aviācijas nelaimes gadījumiem

31.05.2016

04.06.2016

469

Pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumu veikšanas noteikumi

22.08.2023

26.08.2023

444

Valsts civilās aviācijas drošības programmas pasākumu īstenošanā iesaistītā personāla sertificēšanas kārtība

08.08.2017

11.08.2017

211

Kārtība, kādā noteiktas pasažieru kategorijas atbrīvo no lidostas drošības pārbaudes

14.04.2020

18.04.2020

829 Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība un civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa un lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība 14.12.2021 17.12.2021
755 Noteikumi par Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmu 16.11.2021 23.11.2021

Nr.

Nosaukums

Pieņemti

Spēkā no

1050

Aerostatu lidojumu veikšanas kārtība

15.09.2009

19.09.2009

145

Ultravieglo gaisa kuģu lidojumu veikšanas kārtība

17.02.2009

01.03.2009

819

Noteikumi par atļaujas izsniegšanu aviācijas skates organizēšanai un norisei un aviācijas skates organizēšanas un norises kārtību

04.12.2007

08.12.2007

481

Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas kārtība attiecība uz atsevišķām darbībām

10.07.2007

14.07.2007

966

Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā

21.11.2006

07.12.2006

657

Gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamās meteoroloģiskās informācijas sniegšanas kārtība

15.08.2006

23.08.2006

298

Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu

08.05.2007

12.05.2007

26

Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība

12.01.2016

30.01.2016

194

Aviācijas meteoroloģiskā minimuma piemērošanas kartība

14.03.2006

18.03.2006

415

Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas drošībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

19.06.2012

27.06.2012

620

Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju

20.08.2013

03.09.2013

47

Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas atļaujas piešķiršanas kārtība starptautisko publisko tiesību subjektiem

27.01.2015

11.02.2015

750

Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārās aviācijas gaisa kuģi un militārās aviācijas lidlauku – civilās aviācijas gaisa kuģi

04.12.2018

01.01.2019

483 Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība 09.08.2022 12.08.2022
66 Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība 14.02.2023 18.02.2023