Nr. p.k. Noteikumu projekts Pievienotie dokumenti Priekšlikumu sniegšanas termiņš
1.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi".

 

 

 

Priekšlikumus par noteikumu projektu “Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi”, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 5.martam, tos nosūtot Ingai Prancānei uz e-pastu inga.prancane@caa.gov.lv.