Nr. p.k. Apspriešana Dokumenti
1.

Dokumenta nosaukums

 Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programma

 Līdzdalības veids: Sabiedriskā apspriešana

Mērķa apraksts: Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2018. gada 4. jūlija Regulas 2018/1139 7. un 8.pantā minēto, valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” ir izstrādājusi Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmas projektu. Projekts ir izstrādāts ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) izstrādāto Eiropas aviācijas drošuma plānu 2023-2025  (EPAS).

Norises laiks: 06.02.2024-21.02.2024.

Atbildīgā persona: Mārīte Paegle, e-pasts: Marite.Paegle@caa.gov.lv