Nr. p.k. Noteikumu projekts Pievienotie dokumenti Priekšlikumu sniegšanas termiņš
1. Ministru kabineta noteikumu projekts “Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi”

Paziņojums.

Anotācija.

Noteikumu projekts.

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt  Ingai Prancānei inga.prancane@caa.gov.lv līdz 2021.gada 28.aprīlim.