Civilās aviācijas aģentūra, atbilstoši 2011.gada 3.novembra Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, un Ministru Kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumos Nr. 532 “Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība” noteiktajām prasībām gaisa kuģu salona apkalpes locekļu apliecību izsniegšanu ir deleģējusi apmācību sniedzējiem.

Apmācību sniedzēji, kurus V/A “Civilās aviācijas aģentūra” ir apstiprinājusi un kuri ir tiesīgi veikt salona apkalpes locekļu sākotnējo apmācību un izsniegt civilās aviācijas gaisa kuģu salona apkalpes locekļu apliecības Latvijas Republikā:

1. AS “AirBaltic Corporation”
Sertifikāts: Nr.1
Organizācijas veids: Gaisa kuģu ekspluatants
Adrese: Starptautiskā lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, Latvija
Telefons: +371 67207069
E-pasts: info@airbaltic.lv

 

2. SIA “SmartLynx Airlines”
Sertifikāts: Nr.2
Organizācijas veids: Gaisa kuģu ekspluatants
Adrese: “Mazrūdas”, Mārupes novads, LV-2167, Latvija
Telefons: +371 67207392
E-pasts: info@smart-lynx.com

 

3. SIA “AirBaltic Training” Cabin Crew Training Organisation
Sertifikāts: Nr.3
Organizācijas veids: Mācību organizācija
Adrese: Pilotu iela 6, Starptautiskā lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, Latvija

Telefons: +371 676 68 512
E-pasts: training@airbaltictraining.com