Par personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām vajadzībām, pārvietošanās spējām, tiesībām, ceļojot ar gaisa transprotu

foto

 

Civilās aviācijas aģentūra informē, ka 2006.gada 26.jūlijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta 

Regulu 1107/2006 piemēro no 2008.gada 26.jūlija, izņemot tās 3. un 4.pantu, ko piemēro no 2007.gada 26.jūlija.

Ar Regulu 1107/2006 tiek noteiktas prasības personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām aizsardzībai un palīdzības nodrošināšanai, ja tās ceļo, izmantojot gaisa transportu, lai aizsargātu šīs personas pret diskrimināciju un nodrošinātu, ka tās saņem palīdzību.

Regulas 1107/2006 noteikumi attiecas uz personām ar invaliditāti, kuri izmanto vai vēlas izmantot komerciālos pasažieru gaisa pārvadājumu pakalpojumus, atstājot lidostu, ceļojot tranzītā vai ierodoties tajā, ja šī lidosta atrodas kādas dalībvalsts teritorijā, uz kuru attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līgums.

Noteikumi attiecas arī uz personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām kā, piemēram, vecāki cilvēki un cilvēki ar pārejošiem kustību traucējumiem.

Tādēļ persona ar invaliditāti un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir jāpārvadā un nedrīkst atteikties tās pārvadāt invaliditātes vai ierobežoto pārvietošanās spēju dēļ, izņemot tādu iemeslu dēļ, kas pamatoti ar drošības apsvērumiem un kas ir paredzēti likumā.

Saskaņā ar Regulu 1107/2006 un likuma „Par aviāciju” 88.¹ pantu Civilās aviācijas aģentūra Latvijā ir noteikta kā atbildīgā iestāde par Regulas 1107/2006 izpildes uzraudzīšanu un piemērošanu. Citu dalībvalstu atbildīgās iestādes ir norādītas sarakstā.

Ir svarīgi, ka personas ar invaliditāti vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kas uzskata, ka Regula 1107/2006 netiek ievērota, vēršas pie lidostas vadības dienesta vai, atbilstošā gadījumā, pie attiecīgā gaisa pārvadātāja. Ja persona ar invaliditāti vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām negūst kompensāciju šādā veidā, viņš vai viņa var iesniegt sūdzību Civilās aviācijas aģentūrā sūtot aizpildītu „Personu ar invaliditātiun personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām sūdzību/atsauksmju formu” uz e-pasta adresi: prm@caa.gov.lv.

Informatīvs materiāls par personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu, ko publicējusi Eiropas Komisija:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_lv.htm

Informatīvs materiāls ko publicējušas Rīgas un Liepājas lidostas:

https://www.riga-airport.com/palidziba-personam-ar-ierobezotam-parvietosanas-iespejam

https://liepaja-airport.lv/lv/prm/