Civilās aviācijas aģentūras budžets

Ar 2010.gada 1.janvāri valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" darbojas kā budžeta nefinansēta iestāde, kuras budžetu apstiprina Ministru kabinets.

2022. gadam Civilās aviācijas aģentūras budžets apstiprināts ar Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra rīkojumu Nr.978 „Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2022.gada budžeta apstiprināšanu”, kas pieejams šeit.