Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1139 34. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām, visiem lidlaukiem, kas ir Regulas Nr. 2018/1139 tvērumā, ir jābūt sertificētiem. Lai saņemtu šāda veida sertifikātu, lidlauka ekspluatantam tostarp ir jāiedibina sertifikācijas pamats (SP), kurā aprakstīta attiecināmās lidlauka infrastruktūras un aprīkojuma atbilstība normatīvajām prasībām. Tas nozīmē, ka attiecināmajai lidlauka infrastruktūrai vai nu jāatbilst piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām, vai nu lidlauka ekspluatants lidlaukam piemērojamajām, bet neatbilstošajām sertifikācijas specifikācijām var ierosināt piemērot kādu no elastības līdzekļiem. Informācija un kritēriji, kā neatbilstošajām sertifikācijas specifikācijām izvēlēties piemērotāko elastības līdzekli, atrodami šajās vadlīnijās.

Informācija par civilās aviācijas lidlaukiem.

Veidlapas lidlauku jomā.

Lidlauku standartu un drošības daļas kontaktinformācija.