Kontakti

caa [at] caa.gov.lv

Atrašanās vieta

Biroju iela 10, Lidosta "Rīga",Mārupes novads, LV-1053
  • izstrādā normatīvos dokumentus lidlauku jomā
  • sertificē civilās aviācijas lidlaukus, izsniedz sertifikātus un veic lidlauku un to ekspluatantu valsts uzraudzību
  • saskaņo atsevišķu lidlauku sistēmu un objektu ekspluatāciju un objektu būvniecību, kuri var ietekmēt lidojumu drošību
  • veic lidlauku plānošanas, projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas valsts uzraudzību lidojumu drošības jomā
  • veic gaisa kuģu lidojumiem potenciālu bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas un izvietošanas saskaņošanu
  • pārstāv Civilās aviācijas aģentūru starptautisko organizāciju darba un menedžmenta grupās lidlauku jomā

Darbinieki

Raivo Bisenieks

Daļas vadītājs
Raivo.Bisenieks [at] caa.gov.lv