Civilās aviācijas aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenas noteiktas ar Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumi nr. 891 ""Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis".

Publisko maksas pakalpojumu cenrādis līdz 2023.gada 31.decembrim:

2023.gada 3.oktobrī Ministru kabinets pieņēma grozījumus Civilās aviācijas aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādī, kas stāsies spēkā 2024.gada 1.janvārī:

Publisko maksas pakalpojumu cenrādis no 2024.gada 1.janvāra: