Civilās aviācijas aģentūra ir daļa no integrētās Eiropas civilās aviācijas drošības sistēmas un savā darbībā īsteno funkcijas, kas noteiktas Starptautiskās civilās aviācijas un Eiropas Savienības tiesību normās un likumā "Par aviāciju". CAA ir Latvijas Republikas nozīmētā kompetentā institūcija par Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulas (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā. Pamatregulas galvenais mērķis ir izveidot un uzturēt augstu vienveidīgu civilās aviācijas drošības līmeni ES. Viens no jaunās regulas pamatuzdevumiem ir uz riskiem un rezultātiem balstīta pieeja. Regula Eiropas Savienības līmenī ievieš jaunus vienotus drošuma noteikumus bezpilota aviācijas jomā, aviācijas kiberdrošībā un lidostu funkcionalitātē, papildus drošumam tās otrs galvenais uzdevums ir uzņēmējdarbības iespēju veicināšana aviācijas nozarē, akcents ir likts uz visiem aviācijas uzņēmumiem, sākot ar aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju, gaisa telpas lietotāju līdz pat aviosabiedrību un lidostu efektivitātes palielināšanu.

attels

ICAO International Civil Aviation Organisation

Republic of Latvia - member state since 1992 

attels

ECAC European Civil Aviation Conference
Republic of Latvia - member state since 1993 

attels

JAA -TO  Joint Aviation Authorities Training organization
  Training for authorities and stakeholders in the field of the European aviation safety rules 

attels

EASA  European Aviation Safety Agency 

attels

EU European Union 

attels

EUROCONTROL European Organisation for the Safety of Air Navigation 

Nordicao

 

Kopš 1944. gada Skandināvijas valstis, Ziemeļvalstis un divas Baltijas valstis – ir izveidojušas kopīgu pārstāvniecību Starptautiskajā Civilās aviācijas organizācijā (ICAO). NORDICAO pārstāv Dānija, Somija, Islande, Norvēģija, Zviedrija, Igaunija un Latvija. Šī sadarbība izveidoja pirmo ICAO rotācijas grupu. https://www.nordicao.com/

JARUS

JARUS mērķis ir “ieteikt vienotu tehnisko, drošības, drošuma un ekspluatācijas prasību kopumu attiecībā uz visiem aspektiem, kas saistīti ar tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS) drošu ekspluatāciju’’. http://jarus-rpas.org/