Ziņot par atgadījumu

Lidojumu un aviācijas drošība un ziņojumi par atgadījumiem civilajā aviācijā

Pamatojoties uz 03.11.2015 Ministru kabineta noteikumu Nr. 634 „Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā” 7. punktu, Civilās aviācijas aģentūra uztur ziņojumu datubāzi, kurā apkopo un glabā informāciju par atgadījumiem civilajā aviācijā.
Ziņošanas par atgadījumiem vienīgais mērķis ir novērst nelaimes gadījumus un incidentus, nevis noteikt vainīgo vai saukt pie atbildības.
Datu bāzē tiek glabāta deidentificēta informācija, kas nozīmē, ka pēc tam, kad ziņojums ir apstrādāts, saistītā korespondence tiek izdzēsta, lai aizsargātu ziņotāju un iesaistīto personu identitāti. Ziņojumi datu bāzē nesatur personu vārdus, uzvārdus vai adreses.

Saistošie noteikumi un vadlīnijas

Regula 376/2014
Regula 2015/1018
Ministru kabineta noteikumi nr. 634

Pienākums ziņot

Saskaņā ar 03.11.2015 Ministru kabineta noteikumu Nr. 634 8. punktu, par atgadījumiem civilajā aviācijā, kas skar lidojumu drošību ir jāziņo Regulas 376/2014 4. panta 6. punktā minētajām personām.

Ziņošanas iespējas

Atgadījumu ziņošanai izmantojiet http://www.aviationreporting.eu
vai sazinieties ar Drošības statistikas nodaļu

E-PASTS:
SIDD@caa.gov.lv
Tālrunis
+371 67830969