Lai nodrošinātu visām ieinteresētajām privātpersonām godīgas un vienlīdzīgas iespējas iesaistīties interešu pārstāvībā, piedaloties publiska lēmumu ierosināšanā, izstrādē vai piedāvāt risinājumus, aicinām izmantot iespēju oficiāli pieteikties uz tikšanos pie Civilās aviācijas aģentūras amatpersonām.

Kontaktinformācija ir pieejama Civilās aviācijas aģentūras tīmekļvietnē

Saziņas datums Civilās aviācijas aģentūras amatpersonas vārds, uzvārds un amats Interešu pārstāvja vārds, uzvārds vai privātpersonas nosaukums Privātpersona, kuras labā tiek veikta interešu pārstāvība Pārrunātais jautājums vai sniegtais priekšlikums