Lai veiktu sākotnējo kompetences pārbaudi pretendentam nepieciešams CAA apstiprinājums.

LIDOJUMU INSTRUKTORU KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS SEMINĀRS
(FI / IRI / CRI) Seminārs atbilstoši AMC1 FCL.940.FI(a)(2)
 

Ievērojot Pasaules Veselības organizācijas (World Health Organization - WHO), Eiropas slimību profilakses un kontroles centra (European Centre for Disease Prevention and Control), Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra publiskoto informāciju, kā arī Krīzes vadības padomes sēdēs pieņemtos lēmumus saistībā ar COVID - 19 infekcijas izplatību un tās ierobežošanas pasākumiem, saskaņā ar Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” 03.03.2020. direktora rīkojuma Nr. 01-1/8 6) punktu ir nolemts pārcelt šī gada 19. un 20. martā plānoto Lidojumu instruktoru kvalifikācijas celšanas semināru.

Semināra datumi tiks precizēti.

Instruktoriem