Gaisa kuģu lidojumu drošuma (turpmāk - drošuma) veicināšana ir drošuma programmas un efektīvas drošuma pārvaldības galvenā daļa. Drošuma riskus var mazināt, palielinot darbinieku un iesaistīto personu informētību par gūto drošuma pieredzi, iepazīstinot ar paraugpraksi un skaidrojot drošuma procedūras un noteikumus. Eiropas aviācijas sistēmā tā ir daļa no labas drošuma kultūras uzturēšanas.

Drošuma veicināšana ietver vispārējus vai specializētus darbus, ar ko paziņo un izplata drošuma informāciju aviācijas jomas ieinteresētajām personām. Šīs darbības pamatā ir Eiropas drošuma riska pārvaldības process, kas analizē datus un izstrādā drošuma risku mazināšanas pasākumus.

Eiropas līmenī lielāko daļu drošuma veicināšanas darbību vada un koordinē EASA. Šajā saistībā EASA ir izveidojusi integrētas plānošanas darbību, kas nodrošina, ka drošuma veicināšanas un regulatīvās darbības visefektīvākajā veidā pievēršas drošuma riskiem, dažās jomās citai citu papildinot. Šajā saistībā EASA izveido atsevišķas Eiropas drošuma veicināšanas paketes atkarībā no darbības jomas un popularizējamām drošuma tēmām ar mērķi palielināt drošuma veicināšanas produktu tvērumu. Tas tiek darīts, izmantojot zīmolus “Together4Safety” profesionālām komerciālās aviācijas darbībām un “The Aviator’s Club” vispārējai aviācijai ar privātiem pilotiem.

Vairāk par Aviācijas drošuma veicināšanas pasākumiem varat atrast sekojošās mājas lapās:

Par aviācijas drošuma veicināšanu:

SM ICG aviācijas drošuma pārvaldības produkti;

https://skybrary.aero/articles/safety-promotion;

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/safety-promotion.

Vispārējās nozīmes aviācija:

https://www.easa.europa.eu/en/domains/general-aviation;

https://www.easa.europa.eu/en/domains/general-aviation/flying-safely/sunny-swift-flight-instructor;

https://www.easa.europa.eu/community/system/files/2021-02/ESPN-R%20T4S%20HOIST%20OPERATOR%20TRAINING%20GUIDE%20V1.0.pdf

Drošuma informācijas biļetens EASA_SIB_2022-02. Citus Drošuma informācijas biļetenus skatīt šeit.

Informācija par Eiropas ekspluatantu lidojumu datu uzraudzības forumu (EOFDM)

EASA vadlīnijas “Guidance for the oversight of group operations”