N.p.k.

Dokumenta nosaukums

Dokumenta numurs un izdošanas datums

Anulēšanas/apturēšanas datums

Statuss (nederīga)

1.

Apliecība

LV-13-BTI-0261

18.08.2014

Nederīga

2.

Apliecība

LV-13-BTI-0202

07.11.2014

Nederīga

3.

Apliecība

LV-13-BTI-0083

11.05.2015

Nederīga

4.

Apliecība

LV-13-BTI-0159

30.10.2015

Nederīga

5.

Apliecība

LV-14-BTI-0031

15.03.2016

Nederīga

6.

Apliecība

LV-13-BTI-0214

07.04.2016

Nederīga

7.

Apliecība

LV-13-BTI-0334

14.04.2016

Nederīga

8.

Apliecība

LV-13-BTI-0355

14.04.2016

Nederīga

9.

Apliecība

LV-16-BTI-0104

07.06.2016

Nederīga

10.

Apliecība

LV-13-BTI-0109

30.08.2016

Nederīga

11.

Apliecība

LV-14-BTI-0034

23.09.2016

Nederīga

12.

Apliecība

LV-13-BTI-0137

05.07.2018

Nederīga

13.

Apliecība

LV-15-ART-0174

06.09.2018

Nederīga

14.

Apliecība

LV-16-BTI-0128

13.09.2018

Nederīga

15.

Apliecība

LV-17-BTI-0098

13.09.2018

Nederīga

16.

Apliecība

LV-13-BTI-0265

07.11.2018

Nederīga

17.

Apliecība

LV-18-BTI-0053

15.01.2019

Nederīga

18.

Apliecība

LV-13-BTI-0053

15.01.2019

Nederīga

19.

Apliecība

LV-18-BTI-0081

15.04.2019

Nederīga

20.

Apliecība

LV-19-BTI-0053

28.06.2019

Nederīga

21.

Apliecība

LV-19-BTI-0075

01.11.2019

Nederīga

22.

Apliecība

LV-18-BTI-0111

27.11.2019

Nederīga

23. Apliecība LV-14-BTI-0003 19.06.2020 Nederīga
24 Apliecība LV-16-BTI-0126 25.01.2021 Nederīga
25 Apliecība LV-13-BTI-0224 02.06.2021 Nederīga
26 Apliecība LV-14-BTI-0006 30.07.2021 Nederīga
27 Apliecība LV-18-BTI-0017 05.08.2021 Nederīga
28 Apliecība LV-18-BTI-0128 21.01.2022 Nederīga
29 Apliecība LV-16-BTI-0089 06.04.2022 Nederīga