N.p.k.

Dokumenta nosaukums

Dokumenta numurs un izdošanas datums

Anulēšanas/apturēšanas datums

Statuss (nederīga)

1.

Apliecība

LV-13-BTI-0261

18.08.2014

Nederīga

2.

Apliecība

LV-13-BTI-0202

07.11.2014

Nederīga

3.

Apliecība

LV-13-BTI-0083

11.05.2015

Nederīga

4.

Apliecība

LV-13-BTI-0159

30.10.2015

Nederīga

5.

Apliecība

LV-14-BTI-0031

15.03.2016

Nederīga

6.

Apliecība

LV-13-BTI-0214

07.04.2016

Nederīga

7.

Apliecība

LV-13-BTI-0334

14.04.2016

Nederīga

8.

Apliecība

LV-13-BTI-0355

14.04.2016

Nederīga

9.

Apliecība

LV-16-BTI-0104

07.06.2016

Nederīga

10.

Apliecība

LV-13-BTI-0109

30.08.2016

Nederīga

11.

Apliecība

LV-14-BTI-0034

23.09.2016

Nederīga

12.

Apliecība

LV-13-BTI-0137

05.07.2018

Nederīga

13.

Apliecība

LV-15-ART-0174

06.09.2018

Nederīga

14.

Apliecība

LV-16-BTI-0128

13.09.2018

Nederīga

15.

Apliecība

LV-17-BTI-0098

13.09.2018

Nederīga

16.

Apliecība

LV-13-BTI-0265

07.11.2018

Nederīga

17.

Apliecība

LV-18-BTI-0053

15.01.2019

Nederīga

18.

Apliecība

LV-13-BTI-0053

15.01.2019

Nederīga

19.

Apliecība

LV-18-BTI-0081

15.04.2019

Nederīga

20.

Apliecība

LV-19-BTI-0053

28.06.2019

Nederīga

21.

Apliecība

LV-19-BTI-0075

01.11.2019

Nederīga

22.

Apliecība

LV-18-BTI-0111

27.11.2019

Nederīga

23.

Apliecība

LV-14-BTI-0003

19.06.2020

Nederīga

24.

Apliecība

LV-16-BTI-0126

25.01.2021

Nederīga

25.

Apliecība

LV-13-BTI-0224

02.06.2021

Nederīga

26.

Apliecība

LV-14-BTI-0006

30.07.2021

Nederīga

27.

Apliecība

LV-18-BTI-0017

05.08.2021

Nederīga

28.

Apliecība

LV-17-BTI-0128

21.01.2022

Nederīga

29.

Apliecība

LV-16-BTI-0089

06.04.2022

Nederīga

30.

Apliecība

LV-13-BTI-0356

05.06.2017

Nederīga

31.

Aoliecība

LV-18-BTI-0034

25.08.2021

Nederīga

32.

Apliecība

LV-18-BTI-0065

03.07.2019

Nederīga

33.

Apliecība

LV-14-BTI-0032

27.06.2022

Nederīga

34.

Apliecība

LV-13-BTI-0330

08.08.2022

Nederīga

35.

Apliecība

LV-22-ART-0304

09.08.2022

Nederīga

36.

Apliecība

LV-22-ART-0399

09.08.2022

Nederīga

37.

Apliecība

LV-22-ART-0528

09.08.2022

Nederīga

38.

Apliecība

LV-22-ART-0605

09.08.2022

Nederīga

39.

Apliecība

LV-22-ART-0134

09.08.2022

Nederīga

40.

Apliecība

LV-22-ART-0158

09.08.2022

Nederīga

41.

Apliecība

LV-22-ART-0284

09.08.2022

Nederīga

42.

Apliecība

LV-22-ART-0539

09.08.2022

Nederīga

43.

Apliecība

LV-22-ART-0549

09.08.2022

Nederīga

44.

Apliecība

LV-22-ART-0565

09.08.2022

Nederīga

45.

Apliecība

LV-22-ART-0587

09.08.2022

Nederīga

46.

Apliecība

LV-22-ART-0278

09.08.2022

Nederīga

47. Apliecība LV-22-ART-0106 31.08.2022 Nederīga
48. Apliecība LV-22-ART-0094 31.08.2022 Nederīga
49. Apliecība LV-22-ART-0170 06.09.2022 Nederīga
50. Apliecība LV-18-BTI-0108 09.09.2022 Nederīga
51. Apliecība LV-22-ART-0356 12.09.2022 Nederīga
52. Apliecība LV-16-BTI-0061 14.09.2022 Nederīga
53. Apliecība LV-22-BTI-0006 26.09.2022 Nederīga
54. Apliecība LV-21-ART-0015 30.09.2022 Nederīga
55. Apliecība LV-15-ART-0144 12.10.2022 Nederīga
56. Apliecība LV-17-BTI-0034 25.01.2023 Nederīga
57. Apliecība LV-13-BTI-0016 02.02.2023 Nederīga
58. Apliecība LV-22-ART-018 09.02.2023 Nederīga
59. Apliecība LV-23-ART-0166 14.04.2023 Nederīga
60. Apliecība LV-22-CTO-0189 19.04.2023 Nederīga
61. Apliecība LV-23-ART-0205 28.04.2023 Nederīga
62. Apliecība LV-23-ART-0239 16.05.2023 Nederīga
63. Apliecība LV-22-ART-0583 16.05.2023 Nederīga
64. Apliecība LV-22-ART-0114 30.05.2023 Nederīga
65. Apliecība LV-22-ART-0116 30.05.2023 Nederīga
66. Apliecība LV-22-ART-0384 30.05.2023 Nederīga
67. Apliecība LV-23-ART-0167 06.06.2023 Nederīga
68 Apliecība LV-23-ART-0358 13.07.2023 Nederīga
69 Apliecība LV-22-ART-0450 20.07.2023 Nederīga
70 Apliecība LV-22-ART-0167 24.07.2023 Nederīga
71 Apliecība LV-22-ART-0427 26.07.2023 Nederīga
72 Apliecība LV-20-BTI-0026 27.07.2023 Nederīga
73 Apliecība LV-22-ART-0473 11.08.2023 Nederīga
74 Apliecība LV-23-ART-0156 15.09.2023 Nederīga
75 Apliecība LV-13-BTI-0147 18.09.2023 Nederīga
76 Apliecība LV-22-ART-0392 05.10.2023 Nederīga
77 Apliecība LV-22-ART-0289 10.10.2023 Nederīga
78 Apliecība LV-23-ART-0188 16.10.2023 Nederīga
79 Apliecība LV-23-ART-0094 24.10.2023 Nederīga
80 Apliecība LV-23-ART-0053 24.10.2023 Nederīga
81 Apliecība LV-23-ART-0746 07.11.2023 Nederīga
82 Apliecība LV-22-CCTO-0206 14.11.2023 Nederīga
83 Apliecība LV-23-ART- 0141 28.12.2023 Nederīga
84 Apliecība LV-22-ART- 0176 23.01.2024 Nederīga
85 Apliecība LV-22-ART-0546 05.02.2024 Nederīga
86 Apliecība LV-22-ART-0678 20.02.2024 Nederīga
87 Apliecība LV-13-BTI-0205 26.03.2024 Nederīga
88 Apliecība LV-13-BTI-0346 26.03.2024 Nederīga
89 Apliecība LV-22-ART-0348 22.04.2024 Nederīga
90 Apliecība LV-21-ART-0036 23.04.2024 Nederīga
91 Apliecība LV-23-ART-0290 10.05.2024 Nederīga
92 Apliecība LV-21-BTI-0047 10.06.2024 Nederīga