Eksāmenu dienas MAIJĀ:

Otrdiena 10.maijs
Ceturtdiena 12.maijs

Otrdiena 17.maijs
Ceturtdiena 19.maijs

Eksāmenu dienas JŪNIJĀ:

Otrdiena 7.jūnijs
Ceturtdiena 9. jūnijs

Otrdiena 14. jūnijs
Ceturtdiena 16. jūnijs

Eksāmenu dienas JŪLIJĀ:

Otrdiena 12.jūlijs
Piektdiena 15. jūlijs

Otrdiena 19. jūlijs
Ceturtdiena 21. jūlijs

Eksāmenu dienas AUGUSTĀ:

Otrdiena 16.augusts
Ceturtdiena 18.augusts

Otrdiena 23.augusts
Ceturtdiena 25.augusts

 

        INFO:

 • Eksāmenu sākums  -  plkst. 8:00, ja nav norādīts citādi.
  Eksāmenu vieta  -  eksaminēšanas klase CAA ēkas 2 stāvā, Mārupes novads, Lidosta "Rīga", Biroju iela 10,

 • Pretendents ir sekmīgi nokārtojis teorētiskos eksāmenus, ja saņemti vismaz 75 % no attiecīgajam eksāmenam noteiktā vērtējuma;

 • Amatierpilotu eksāmeni jānokārto 18 mēnešu laikā kopš tā kalendārā mēneša beigām, kad pretendents pirmo reizi mēģināja nokārtot kādu no eksā­mena biļetēm. Atļauto mēģinājumu skaits vienam priekšmetam- 4. Eksāmenu valoda- latviešu/angļu.
 • Visi PPL. BPL. SPL un LAPL eksāmeni jānokārto 18 mēnešu laikā kopš tā kalendārā mēneša beigām, kad pretendents pirmo reizi mēģināja nokārtot kādu no eksā­mena biļetēm. Atļauto mēģinājumu skaits vienam priekšmetam- 4. Eksāmenu valoda- angļu.
 • Visi ATPL eksāmeni jānokārto 18 mēnešu laikā kopš tā kalendārā mēneša beigām, kad pretendents pirmo reizi mēģināja nokārtot kādu no eksā­mena biļetēm. Visi eksāmeni jānokārto 6 sesiju laikā, kur 1 sesija ir 10 darba dienas. Eksāmenu valoda- angļu.

Šajā sadaļā publicētā informācija attiecas uz sekojošo CAA teorētisko eksāmenu kārtošanu:

 • Privātpilota apliecības iegūšanai,
 • CPL, ATPL apliecības, kā arī IR kvalifikācijas atzīmes iegūšanai,
 • Latvijas nacionālo pilota apliecību konvertācijai uz JAA pilotu apliecībām (JAR-OPS, JAR-FCL eksāmeni).
 • Lidotāja inženiera apliecības iegūšanai.

Eksāmeniem jāpiesakās vismaz 7 dienas iepriekš, rakstot e-pastu uz exam@caa.gov.lv. Lūdzu ievērojiet, ka CAA var atteikt eksāmenu kārtošanu pieteiktajā dienā tehnisku iemeslu dēļ (piem. vietu trūkuma dēļ eksaminēšanas zālē). Tāpēc CAA iesaka pieteikties eksāmeniem savlaicīgi ar e-pasta palīdzību un sagaidīt apstiprinājumu par eksāmenu kārtošanas iespēju vēlamajā dienā.

Piesakoties eksāmeniem lūdzu sniegt sekojošu informāciju:

 • vārds, uzvārds,
 • pilota apliecības Nr. (privātpilota apliecības pretendentiem - personas kods),
 • eksaminēšanas līmenis (PPL, IR, CPL, ATPL), norādot gaisa kuģu kategoriju (Aeroplane, Helicopter etc.),
 • vēlamo eksāmenu kārtošanas dienu,
 • priekšmetus, kuros pretendents vēlas kārtot eksāmenus,
 • kontaktinformāciju - tālruņa nr. un e-pasta adresi.

Pirmo reizi piesakoties attiecīgās kategorijas apliecības teorētisko eksāmenu kārtošanai, pieteikuma e-pastam jāpievieno mācību organizācijas rekomendācija un elektroniski aizpildīta pretendenta pieteikuma forma (pretendents parakstīs pieteikumu ierodoties uz eksāmenu) . 

PPL, BPL, SPL LAPL pieteikuma veidlapa.
ATPL pieteikuma veidlapa.
NAPL pieteikuma veidlapa.
Lidotāja inženiera pieteikuma veidlapa.

 

BRĪDINĀJUMS!
JA NETIEK IZPIDĪTI AUGSTĀK MINĒTIE NOSACĪJUMI, CAA PATUR TIESĪBAS ATTEIKT PRETENDENTAM EKSĀMENA KĀRTOŠANU, NEPASKAIDROJOT IEMESLUS!

 • Pirms eksāmena uzsākšanas pretendents uzrāda CAA amatpersonai personu apliecinošu dokumentu (pasi vai vadītāja apliecību), kam eksāmena gaitā jāatrodas uz pretendenta galda.
 • Eksāmena gaitā pretendents drīkst izmantot:

    a. pildspalvu,
    b. neprogrammējamu kalkulatoru bez specifiskām aviācijas skaitļošanas funkcijām,
    c. mehānisko navigācijas skaitļotāju (E6B, CRP-5 vai līdzīgu),
    d. transportieri,
    e. mērcirkuli,
    f. lineālu,
    g. vārdnīcu,
    h. rokasgrāmatas un informatīvos materiālus, ko izsniedz CAA,
    i. melnrakstu papīru, ko izsniedz CAA.

 • Visi palīglīdzekļi, kurus pretendents vēlas izmantot eksāmena laikā, pirms eksāmena jāuzrāda CAA amatpersonai.
 • Personīgās mantas, ieskaitot mobilos telefonus un citas elektroniskās ierīces, pretendents novieto CAA amatpersonas norādītajā vietā, tās saņemot tikai pēc eksāmena beigām.
 • Mobilo telefonu skaņas signalizācijai jābūt izslēgtai.
 • Eksāmena laikā aizliegts:

    a. lietot jebkādus izziņas avotus un materiālus, izņemot šo norādījumu 2. punktā uzskaitītos,
    b. lietot mobilos telefonus, ieskaitot to palīgfunkcijas (piem. kalkulatoru),
    c. sazināties ar pārējiem pretendentiem,
    d. atstāt savu vietu bez CAA amatpersonas atļaujas.

 • Ja eksāmena laikā atklājas, ka pretendents pārkāpj eksaminēšanas procedūras, viņš nekavējoties tiek diskvalificēts.
 • Atbilžu lapas, kā arī jautājumu un melnrakstu lapas eksāmena beigās jānodod CAA amatpersonai.
 • Eksāmena rezultāti tiek paziņoti pretendentam rakstiski ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc attiecīgās eksāmenu sesijas beigām.
 • Jebkurš pretendents, kurš eksāmena  laikā ir saņēmis neapmierinošu zināšanu vai prasmju novērtējumu, var griezties ar prasību CAA, lai izvērtētu eksāmena atbilstību noteiktajām prasībām.Prasībai jābūt pamatotai.

(Visas cenas iesk. 0% PVN par vienu priekšmetu)

 • Amatierpilots (nacionālā vai FCL daļas apliecība) - 17.00 EUR,
 • PPL, BPL vai SPL apliecībai - 35.00 EUR,
 • CPL, lidotāja inženiera apliecībai - 60.00 EUR,
 • ATPL apliecībai - 65.00 EUR,
 • IR kvalifikācijas atzīmei - 50.00 EUR.

Maksājumi CAA notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.861 (21.12.2021)„Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”

Maksājumus par CAA teorētiskajiem eksāmeniem jāveic uz vietas ar bankas karti pirms eksāmena, veicot norēķinu par tiem eksāmeniem, kuri pieteikti attiecīgajā dienā. Skaidras naudas darījumi pieņemti netiek.

Pretendentam jāapgūst Komisijas Regulas (ES) Nr. 965/2012 IV pielikums (Part-CAT) un tā AMC un GM, un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/2011 I pielikuma (Part-FCL) un tā AMC un GM prasības atbilstoši pieprasītajai apliecības un kvalifikācijas apstiprināšanai.

Pretendents pierāda zināšanas kārtojot rakstisku CAA teorētisko eksāmenu.

CAA teorētiskais eksāmens tiek sastādīts izmantojot iepriekš minēto regulu prasības, tas sastāv no 20 jautājumiem ar 4 atbilžu variantiem, no kuriem tikai 1 ir pareizs.

Eksāmenu kārto 30minūtes neizmantojot nekādus papildus materiālus, atļauts izmantot vārdnīcu.

Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja pretendentam ir ne mazāk kā 75 procenti pareizu atbilžu.

Eksāmenu kārtošanas reižu skaits nav ierobežots, bet laiks starp kārtošanas reizēm ir ne mazāks par 10 darba dienām.

Atkārtota eksāmena kārtošanas gadījumā iepriekš lietotais jautājumu variants netiek izmantots.

Teorijas eksāmenu tēmas:

 • CAT.IDE.A.230 First-aid oxygen
 • CAT.OP.MPA.180 Selection of aerodromes — aeroplanes
 • CAT.OP.MPA.185 Planning minima for IFR flights — aeroplanes
 • Commission Regulation (EU) No 965/2012 Definitions for terms used in Annexes II to VIII
 • FCL.060 Recent experience
 • CAT.OP.MPA.180 Selection of aerodromes — aeroplanes
 • CAT.IDE.A.105 Minimum equipment for flight
 • FCL.625 IR — Validity, revalidation and renewal
 • MED.A.030 Medical certificates
 • FCL.010 Definitions
 • FCL.045 Obligation to carry and present documents
 • FCL.050 Recording of flight time
 • FCL.740 Validity and renewal of class and type ratings
 • CAT.OP.MPA.210 Crew members at stations
 • CAT.IDE.A.345 Communication and navigation equipment for operations
 • CAT.GEN.MPA.135 Admission to the flight crew compartment
 • CAT.OP.MPA.180 Selection of aerodromes — aeroplanes
 • CAT.OP.MPA.185 Planning minima for IFR flights — aeroplanes
 • CAT.OP.MPA.110 Aerodrome operating minima; AMC3 CAT.OP.MPA.110 Aerodrome operating minima
 • AMC1 CAT.OP.MPA.110 Aerodrome operating minima
 • CAT.IDE.A.220 First-aid kit
 • CAT.IDE.A.215 Internal doors and curtains
 • CAT.GEN.MPA.185 Information to be retained on the ground
 • CAT.GEN.MPA.190 Provision of documentation and records
 • CAT.OP.MPA.150 Fuel policy; AMC1 CAT.OP.MPA.150(b) Fuel policy
 • CAT.OP.MPA.140 Maximum distance from an adequate aerodrome for two-engined aeroplanes without an ETOPS approval
 • AMC1 CAT.OP.MPA.150(b) Fuel policy
 • CAT.OP.MPA.225 Seats, safety belts and restraint systems