Jaunumi
CAA Kohēzijas fonda īstenotā projekta logo

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) un VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) parakstījušas līgumu par bezpilota gaisa kuģu jeb dronu pārvaldības un uzraudzības sistēmas koncepta izstrādi. Koncepts sniegs augsta līmeņa redzējumu bezpilotu gaisa kuģu satiksmes un tās uzraudzības attīstībai Latvijā turpmākiem pieciem gadiem.

Koncepta izstrādes gaitā tiks analizēti tālvadības pilotu paradumi un vajadzības drošai dronu ekspluatēšanai, kā arī veikta esošās sistēmas analīze, noskaidrojot industrijas tendences un vajadzības. Balstoties uz analīzes rezultātiem, Latvijā tiks izstrādāts augsta līmeņa redzējums drošai dronu pilotēšanai, kas iekļaus arī informāciju par ērtu, viegli lietojumu IT sistēmas izveidošanu.

Koncepta mērķis ir izveidot uz pētījumiem un citu valstu pieredzi balstītu vidēja termiņa stratēģisku dokumentu. Gala rezultātā tiks sagatavots arī IT sistēmas modeļa apraksts, lai attīstītu un izvērstu valsts mērogā digitālu vidi dronu operāciju nodrošināšanas vajadzībām.

CAA direktors Māris Gorodcovs uzver: “Kopīga sadarbība starp valsts līmeņa nozares ekspertiem aviācijas jomā ļaus CAA kā projekta realizētājam attīstīt bezpilota gaisa kuģu ekspluatāciju drošu vispārējai un komercaviācijai, kā arī padarīt šobrīd dažkārt birokrātisko lidojumu saskaņošanas procesu lietotājiem ērtu un digitālu. Turklāt vienošanās noslēgšana par koncepta izstrādi ar LGS dod skaidru signālu, ka valstī ir vienots mērķis, kā attīstīt un uzraudzīt bezpilota gaisa kuģu jomu un padarīt to drošu mijiedarbībā ar pārējo aviāciju”.

LGS valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš atzīmē: “Aviācijā patlaban īpaši strauji attīstās bezpilota lidaparātu tehnoloģijas, kas apsteidz dronu lidojumu regulējuma izstrādi. Mums pagaidām trūkst visaptveroša pamata regulācijai, uzraudzībai un jauno tehnoloģiju pielietošanai, un nozarei ir izaicinājums sakārtot vidi un regulējumu tā, lai vislabākās attīstības iespējas iegūtu gan nepilotējamā, gan pilotējamā aviācija. Tāds ir starp LGS un CAA noslēgtā līguma mērķis”.

Koncepta izstrāde tiek līdzfinansēts ES Kohēzijas fonda darbības prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"", 2. kārtas ietvaros.

Nākamo divu gadu laikā valsts aģentūra CAA ar Kohēzijas fonda atbalstu plāno izveidot bezpilota gaisu kuģu jeb dronu pārvaldības un uzraudzības sistēmu Latvijā. Sistēma paredz dronu lietotājiem ērtā, viegli saprotamā un digitālā veidā pieprasīt un saņemt pakalpojumus, kā arī nodrošināt  datu apmaiņu ar dronu jomu saistītām valsts institūcijām, pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

Plānots, ka ieviešot jauno dronu uzraudzības un pārvaldības sistēmu, dronu lietotājiem kļūs skaidrāka informācija par noteiktajiem ierobežojumiem, kā arī palielināsies saskaņoto lidojumu skaits. 

Plašāka informācija par projektu pieejama CAA mājas lapā sadaļā “Projekti”.

_______________________________________________________________

V/a “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) ir Latvijas vadošā iestāde aviācijas drošības uzraudzības jomā. CAA veic starptautiskajām prasībām atbilstošu un kvalitatīvu uzraudzību, pret aviācijas drošības procesos iesaistītiem uzņēmumiem – lidostām, civilās aviācijas lidlaukiem, gaisa pārvadātājiem, oficiālo kravu aģentiem un citiem. Eiropas Savienības (ES) normatīvie akti nosaka, ka katra dalībvalsts izstrādā, piemēro un uztur valsts civilās aviācijas drošības programmu, tāpat ES ir izstrādāti kopīgi noteikumi civilās aviācijas aizsardzībai no nelikumīgas iejaukšanās darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību. Attiecīgi Latvijas Republikā pilnvarotās iestādes funkcijas uzraudzības veikšanai pilda CAA.

 

ES Kohēzijas fonda logo