Pirms katras prasmju pārbaudes un eksaminētāja kompetences pārbaudes, izņemot aviolīniju transporta pilota apliecības izdošanas gadījumus, atbildīgā mācību organizācija vai persona, kas veikusi pretendenta apmācību, pēc sekmīgas kursa beigšanas, rekomendē studentu pārbaudei, iesūtot aizpildītu Prasmju pārbaudes/ eksaminētāja, instruktora kompetences pārbaudes pieteikuma un eksaminētāja nozīmēšanas veidlapu uz e-pastu: Armands.Ozolins@caa.gov.lv vismaz 5 darba dienas pirms vēlamā pārbaudes veikšanas datuma.

Lai veiktu kvalifikācijas pārbaudi pretendentam CAA apstiprinājums nav nepieciešams.

Prasmju un kompetences pārbaudes drīkst veikt tikai pēc CAA apstiprinājuma saņemšanas.

Veidlapas:

Lai pieteiktos aviolīniju transporta pilota prasmju pārbaudei pretendents patstāvīgi iesūta aizpildītu veidlapu 

Pieteikums ATPL(A) prasmju pārbaudei

 vai 

Pieteikums ATPL(H) prasmju pārbaudei