Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lidojumu prasmes un kompetences pārbaudi drīkst veikt tikai pēc Civilās aviācijas aģentūras apstiprinājuma saņemšanas. Lai veiktu kvalifikācijas pārbaudi pretendentam apstiprinājums nav nepieciešams.

Procesa apraksts

  1. Pieteikuma iesniegšana
    Pretendents iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā dokumentāciju saskaņā ar MK noteikumu Nr.754 (2021) 179.punktu (veidlapas un vadlīnijas pieejamas šeit: https://www.caa.gov.lv/lv/veidlapas-pakalpojumu-pieteiksanai).

  2. Atbilstības izvērtēšana
    Civilās aviācijas aģentūra izskata iesniegto dokumentu klāstu un saturu, un, ievērojot eksaminētāja nozīmēšanas procedūru, norīko atbilstošu eksaminētāju (Latvijas eksaminētāju saraksts pieejams šeit: https://www.caa.gov.lv/lv/veidlapas-pakalpojumu-pieteiksanai).

  3. CAA sadaļas aizpildīšana pieteikumā un pieteikuma nosūtīšana
    Civilās aviācijas aģentūra apstiprina pretendenta pieteikumu, piešķirot praktiskā eksāmena kārtas numuru un norīkojot eksaminētāju saskaņā ar MK noteikumu Nr.754 (2021) 181.punktu, par ko informē pretendentu.