Civilās aviācijas aģentūras struktūrvienības klientu pieņemšanu nodrošina tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Tikšanās laiku nepieciešams iepriekš saskaņot ar atbildīgo amatpersonu pa tālruni, kas pieejams sadaļā KONTAKTI

Civilās aviācijas aģentūrā klātienē pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta epidemioloģiski daļēji drošā vidē, ievērojot šādus nosacījumus:

 • Pakalpojuma ņēmējiem ar vakcinācijas vai pārslimošanas, vai īstermiņa sadarbspējīgu sertifikātu:
  • pirms pakalpojuma sniegšanas tiek veikta pakalpojuma ņēmēja sertifikāta verifikācija;
  • klātienes kontakts pakalpojuma sniegšanas laikā ir ne ilgāks par 15 minūtēm;
  • pakalpojuma sniegšanas laikā tiek ievērota 2 metru distance starp pakalpojuma sniedzēju un ņēmēju/ņēmējiem;
  • tiek lietotas sejas maskas.
 • Pakalpojuma ņēmējiem bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, uzrādot testēšanas sertifikātu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 24 stundu laikā veiktu antigēna testu, ja šo testu rezultāti ir negatīvi:
  • pakalpojuma sniegšana tiek organizēta tikai individuāli, nodrošinot, ka pakalpojuma sniegšanas telpā neatrodas citas personas;
  • pirms pakalpojuma sniegšanas tiek veikta pakalpojuma ņēmēja testēšanas sertifikāta verifikācija;
  • klātienes kontakts pakalpojuma sniegšanas laikā ir ne ilgāks par 15 minūtēm;
  • tiek ievērota 2 metru distance starp pakalpojuma ņēmēju;
  • tiek lietotas sejas maskas.

Saziņai ar Civilās aviācijas aģentūru aicinām izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus.

! Ja persona sūta personas datus vai komercnoslēpumu saturošu informāciju, aicinām izmantot e-adresi.

V/A “Civilās aviācijas aģentūra” sekretariāts apmeklētājumus pieņem:

Darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30

foto