Jaunumi
kk

Lidojumu drošuma līmeņa Latvijas gaisa telpā  uzturēšanai atbilstoši vienotajām Eiropas Savienības prasībām, tiks veidota Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmas pārvaldības grupa, paredz šodien, 16. novembrī, pieņemtais Ministru kabineta lēmums.

Darba grupas galvenais uzdevums būs izstrādāt Gaisa kuģu lidojuma drošuma programmu. Tāpat grupas locekļu uzdevums būs sagatavot un sniegt informāciju par gaisa kuģu lidojumu drošuma rādītājiem, atgadījumiem, izmeklēšanas rezultātiem un risku mazināšanas pasākumiem, kas nepieciešami Gaisa kuģu lidojumu drošuma programmas sagatavošanai.

Turpmāk, lai koordinētu Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmas izstrādē iesaistīto iestāžu darbu, Satiksmes ministrija izveidos Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmas pārvaldības grupu , kā arī sasauks un vadīs tās sanāksmes.

Grupas sastāvā tiks iekļauti valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA), Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja un Valsts robežsardzes pārstāvji. Pēc nepieciešamības Grupā varēs pieaicināt arī citu institūciju pārstāvjus.

Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu drošuma programmu veido CAA kā iestāde, kas saskaņā ar likuma “Par aviāciju” noteikto izstrādā pasākumus civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības līmeņa uzturēšanai un paaugstināšanai, kā arī uzraudzības nodrošināšanai.

 

Komunikācijas nodaļa

Tālr.: 67028264

e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv