Informācija presei Jaunumi
Stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi

Šī gada 1.februārī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr. 58 “Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu”, kuru mērķis ir nodrošināt civilās aviācijas drošības tiesiskā regulējuma atbilstību faktiskajai situācijai.

Līdzšinējie noteikumi zaudēja spēku, jo, balstoties uz tiem, nebija iespējams pilnvērtīgi izvērtēt aviācijas drošības risku attīstības tendences Eiropas Savienības dalībvalstīs un savlaicīgi novērst konstatētās neatbilstības. Tāpat tie nespēja pildīt savu funkciju, ņemot vērā Latvijas Republikā reģistrēto gaisa kuģu ekspluatantu veikto pasažieru un kravas pārvadājumu apjoma pieaugumu.

Vienlaikus ekspluatantu piedāvātais lidojumu galamērķu skaits būtiski pieaug un pārvadājumi (arī čārtera) tiek veikti uz tādiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kuros pastāv paaugstināts drošības un terorisma apdraudējumu līmenis.

Veicot lidojumus uz šādiem galamērķiem ir nepieciešams veikt pastāvīgu informācijas, kas attiecas uz preventīvo aviodrošību, risku vērtējumu, nepieciešamības gadījumā nosakot papildu drošības pasākumus lidojumu galamērķos, vai arī, ierobežojot pārvadājumus uz šiem galamērķiem.

Vienlaikus noteikumi precizē lidostu pienākumus atsevišķās jomās, papildus pienākumus gaisa kuģu ekspluatantiem, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, Valsts drošības dienestam un citām organizācijām.

Ministru kabineta 2024.gada 23.janvāra noteikumi Nr. 58 “Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu” pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/id/349467-noteikumi-par-valsts-civilas-aviacijas-drosibas-programmu

Papildu informācija:
Aivis Vincevs

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”

Operatīvo situāciju vadītājs
Tālr.: 60001672
e-pasts:
aivis.vincevs@caa.gov.lv