Informācija presei Jaunumi
NORDICAO semināra dalībnieki

Ziemeļvalstu civilās aviācijas uzraudzības iestāžu eksperti pārrunāja aktuālos jautājumus aviodrošības jomā, kā arī panākta vienošanās par sadarbības stiprināšanu ar mērķi pilnveidot civilās aviācijas drošību.

Šogad Ziemeļvalstu jeb NORDICAO civilās aviācijas uzraudzības iestāžu tikšanos organizēja valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”. Ik gadu sanāksme tiek organizēta kādā no ziemeļvalstīm ar mērķi pilnveidot civilās aviācijas drošību, apmainoties ar aktuālo informāciju. Šogad sanāksmes ietvaros pārrunāti tādi jautājumi kā aktualitātes aviodrošības jomā, Eiropas Savienības aviodrošības stratēģija, ziņošanas kārtība aviodrošības jomā, aviodrošības darbinieku sertifikācija un darbinieku iepriekšējās darbības pārbaudes. Sanāksmes dalībnieki akcentēja nepieciešamību uz sadarbības un koordinācijas veicināšanu, kā arī labās prakses sniegšanas pozitīvo ietekmi uz kopējo aviodrošības līmeņa nostiprināšanu NORDICAO dalībvalstīs.

Sanāksme norisinājās 13. un 14.maijā un tajā piedalījās pārstāvji no Dānijas, Somijas, Islandes, Norvēģijas, Igaunijas, Zviedrijas, Lietuvas un Latvijas.