Jaunumi
Lidosta

Ministru kabinets (MK) ir apstiprinājis Satiksmes ministrijas (SM) izstrādātos "Pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumu veikšanas noteikumus”, kas sagatavoti ņemot vērā jaunākās Eiropas Savienības (ES) normatīvā regulējuma prasības, lai mazinātu gaisa pārvadājumu saskaņošanas administratīvo slogu un veicinātu aviācijas nozares attīstību.

Gaisa pārvadājumi jeb komerclidojumi ir gaisa kuģu lidojumi, kurus veic, lai par atlīdzību vai saskaņā ar nomas līgumu pārvadātu pasažierus, bagāžu, kravu un pastu.

Jaunais regulējums nosaka kārtību, kādā tiek pieprasītas un izsniegtas regulāru un neregulāru gaisa pārvadājumu atļaujas, kā arī paplašināta komerclidojumu klasifikācija, kad nav jāsaņem gaisa pārvadājumu atļaujas. Tāpat noteikts, kādos gadījumos var tikt atteikta gaisa pārvadājumu atļaujas izsniegšana vai atcelta jau izsniegtā gaisa pārvadājumu atļauja.

Tāpat ir paplašināta komerclidojumu atļauju klasifikācija. Turpmāk SM Aviācijas departaments izsniegs trīs veidu gaisa pārvadājumu atļaujas: regulāru gaisa pārvadājumu atļauju, īstermiņa gaisa pārvadājuma atļauju (līdz 4 gaisa pārvadājumiem ar lidojuma grafiku) un vispārēju gaisa pārvadājuma atļauju (vairāk kā 4 gaisa pārvadājumi ar vai bez lidojuma grafika). Ņemot vērā ES atvērto debesu politiku, ES, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu un Šveices Konfederācijas (turpmāk-Kopiena) gaisa pārvadātājiem turpmāk nebūs jāsūta paziņojumi par regulāriem un neregulāriem gaisa pārvadājumiem Kopienā. Līdz ar to, ir samazinātas komerclidojumu kategorijas, kurām nepieciešama komerclidojumu atļaujas saņemšana vai komerclidojumu paziņošanas pienākums, kā arī nodrošināta iespēja savlaicīgāk kārtot komerclidojumu formalitātes.

Izmaiņas plānotas arī attiecībā uz gaisa taksometra pakalpojumiem, kas ir neregulārs komerclidojums pēc pasūtījuma, ar gaisa kuģi ar ierobežotu sēdvietu skaitu. Saskaņā ar  ES normatīvajos aktos noteikto, gaisa taksometros maksimālais sēdvietu skaits palielināts no 10 uz 19 sēdvietām.  Kopienas gaisa pārvadātājiem paziņojums par gaisa taksometra pakalpojuma sniegšanu jāsūta SM Aviācijas departamentam tikai gadījumos, ja plānots veikt gaisa taksometra komerclidojums ārpus Kopienas.

Tāpat jaunais regulējums nosaka, kādos gadījumos SM Aviācijas departaments varēs pieņem lēmumu līdz vienam gadam neatļaut attiecīgā gaisa pārvadātāja noteiktam gaisa kuģim sniegt gaisa taksometra pakalpojumus. Piemēram, ja konstatēs, ka gaisa pārvadātājs nav izpildījis normatīvo aktu prasības aviācijas drošības jomā; neievēro ANO Drošības padomes rezolūcijās noteiktās finanšu un civiltiesiskās sankcijas vai ES regulās noteiktās sankcijas, paziņojumā norādījis apzināti nepatiesu informāciju u.c. gadījumos atbilstoši ES normatīvajam regulējumam.

Ministru kabineta noteikumos tiek precizēts, ka iesnieguma par gaisa pārvadājuma atļaujas saņemšanu vai paziņojuma par gaisa taksometra pakalpojumu sniegšanu iesniedzējs ir atbildīgs par iesniegto informāciju.

Ministru kabineta noteikumi stājas spēkā 2023.gada 26.augustā. Ministru kabineta noteikumi pieejami šeit.

Informatīvais vizuālis par noteikumu maiņu

Komunikācijas nodaļa
Tel. 67028003

e-pasts:
komunikacijas@sam.gov.lv