Covid 19
Bilde debesīs no lidmašīnas

Risku izvērtējums un to mazināšana

Gaisa satiksme ir viens no drošākajiem pārvietošanās veidiem, pateicoties stingrajiem drošības noteikumiem un procedūrām, kas izstrādātas, pamatojoties uz risku novērtējumu un ieviestajiem risku mazināšanas pasākumiem. Covid-19 pandēmija, kas ir būtiski ietekmējusi starptautisko aviāciju, rada jaunus izaicinājumus civilās aviācijas jomā, lai nodrošinātu pasažieriem drošu un nekaitīgu starptautisko pārvietošanos. Risku novērtējumam un civilās aviācijas drošuma uzlabošanas nolūkā Civilās aviācijas aģentūra kopš 2020.gada sākuma sadarbībā ar iekšlietu un veselības nozari aktīvi sadarbojas, lai monitorētu un analizētu Covid-19 izplatību.

Lai novērstu nekontrolētu Covid-19 infekcijas gadījumu ievešanu, vienlaikus saglabātu Latvijas savienojamību pandēmijas laikā, Civilās aviācijas aģentūra veic Covid-19 risku analīzi transporta jomā, lai pieņemtie lēmumi civilās aviācijas jomā būtu datos un analīzē balstīti.

Analīze un secinājumi balstīti uz Slimības profilakses un kontroles centra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, Civilās aviācijas aģentūras un starptautiskās lidostas "Rīga" datiem.

Informācija šajā sadaļā pastāvīgi tiks atjaunota ar jaunākajiem datiem.

  

Ievesto gadījumu statistika par 2021.gadu

Ievestie Covid-19 gadījumi kopā un ar gaisa transportu līdz 2021. gada 6. nedēļai

2021. gada pirmajās 6 nedēļās novērojams samazinājums ievesto COVID-19 gadījumu skaitā, gan kopēji gan ar gaisa kuģiem.

Transporta izvēles tendences iebraukšanai Latvijā 

Informācija par iebraucēju skaitu pa transporta veidiem līdz 2021. gada 7. nedēļai

2021. gada pirmajās sešās nedēļās nav novērojamas nozīmīgas izmaiņas, ne skaitliski, ne proporcionāli visos transporta veidos, bet septītajā nedēļā pieaudzis to iebraucēju skaits, ka Latvijā ieradušies pa sauszemi, kamēr kontrolēto pasažieru jomā ir novērojams stabils iebraucēju skaita samazinājums.

Iebraucēju sniegtā informācija par Covid-19 negatīva testa esamību pirms ierašanās Latvijā

Uzrādītā informācija par Covid-19 testu rezultātiem pirms iebraukšanas Latvijā pa transporta veidiem.

2021. gadā novērojams, ka ievērojami lielāko daļu “izņēmuma gadījumu” sastāda privātais transports.

Ieceļotāju skaits pa transporta veidiem, pirms un pēc lidojumu ierobežošanas ar Apvienoto Karalisti

Ieceļotāji pa transporta veidiem, 10 dienas pirms un 10 dienas pēc lidojumu ierobežošanas ar Apvienoto Karalisti

Salīdzināti dati par iebraucēju skaitu pa transporta veidiem no Apvienotās Karalistes 10 dienās pirms tiešo avioreisu aizlieguma un 10 dienās pēc tiešo avioreisu slēgšanas. Dati liecina, ka ieceļotāju skaits būtiski nemainās, bet mainās ieceļošanas veidi: palielinās epidemioloģiski nedrošāka ieceļošanas īpatsvars pa sauszemi un ar gaisa kuģiem ar pārsēšanos citās valstīs. Dati par ieceļotāju skaitu pa sauszemi var būt lielāki, jo Covidpass.lv sistēmā, braucot pa sauszemi, būtu jānorāda visas šķērsotās valstis, bet vairumā gadījumu tiek norādīta viena vai divas valstis: kāda no valstīm pirms sauszemes robežas škērsošanas.

Ievesto gadījumu statistika

Ievestie Covid-19 gadījumi kopā un ar gaisa transportu, 2020.gads

Statistika rāda, ka 2020. gadā ar gaisa kuģiem ievestie Covid-19 gadījumi proporcionāli ir samazinājušies, gada pēdējās 10 nedēļās sastādot vien 10-20% no gadījumiem. Neskatoties uz kopējo ievesto gadījumu pastāvīgo pieaugumu otrajā pusgadā, ar aviāciju ievesto gadījumu skaits pēc sākotnējā pieauguma otrā pusgada sākumā stabilizējās un samazinājās.

Transporta izvēles tendences iebraukšanai Latvijā

Iebraucēju skaits pa transporta veidiem, 2020.gads.

Statistika par iebraucēju skaitu pa transporta veidiem rāda, ka salīdzinoši nemainīgi lielāko daļu sastāda privātais transports. Iebraucēju skaits ar aviāciju salīdzinoši nedaudz samazinājies gada pēdējās 10 nedēļās.