Jaunumi
Informācija par Eiropas Komisijas inspekciju

Laikā no 3. līdz 7. maijam Latvijā norisinājās Eiropas Komisijas (EK) Mobilitātes un Transporta Ģenerāldirektorāta neatkarīgā inspekcija, vērtējot aviācijas drošības līmeni Latvijas Republikā. EK augstu novērtējusi veiktos valsts uzraudzības pasākumus, atzīstot Latvijas aviācijas nozari par pasažieriem drošu.

Inspekcijas mērķis bija pārbaudīt Latvijā ieviesto un īstenoto aviācijas drošības pasākumu atbilstību starptautiskajām prasībām un pārliecināties, vai ieviestie drošības pasākumi tiek īstenoti pasažieru interesēs. Inspekcijas laikā EK vērtēja, vai no valsts puses ir novērsti un pietiekami tiek uzraudzīti visi aviācijas drošības riski – iespējamie terora akti, sabotāžas, dzīvības un īpašuma apdraudēšana, nepatiesu draudu paziņošana un citi ārēji organizēti draudi.

EK inspekcija pārliecinājās par Latvijas veiktajiem pienākumiem aviācijas drošības uzraudzības jomā, kurus valsts vārdā īsteno valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA). Inspekcijas laikā tika pārbaudīta CAA uzraudzības sistēma, uzraudzībā iesaistītie cilvēkresursi un to pietiekamība atbilstoši uzraugāmās nozares lielumam, darbinieku kvalifikācija utt.

Lai pārliecinātos, vai CAA veic starptautiskajām prasībām atbilstošu un kvalitatīvu uzraudzību, EK pārbaudīja CAA veiktos uzraudzības pasākumus pret aviācijas drošības procesos iesaistītiem uzņēmumiem – lidostām, civilās aviācijas lidlaukiem, gaisa pārvadātājiem, oficiālo kravu aģentiem un citiem.

EK konstatēja, ka aviācijas drošības pasākumi Latvijas Republikā ir ieviesti un tiek īstenoti pilnā apjomā, turklāt Covid-19 izraisītā pandēmija un krīze aviācijas nozarē nav ietekmējusi aviācijas drošības augsto kvalitāti.

CAA direktors Māris Gorodcovs norāda: “Šobrīd aviācijas nozare saskaras ar vēl nebijušu krīzi, kuras ietekmē nozarē tiek īstenoti plaši un skarbi taupības pasākumi. Tomēr šo pasākumu laikā nedrīkst tikt ietekmēta aviācijas drošība, kas ir nozares stūrakmens. Mūsu ikdienas darbs, veicot nozares uzraudzību, ir pārliecināties, ka krīze nerada riskus pasažieru drošībai. EK inspekcija ir apliecinājusi, ka Latvijas aviācija, neskatoties uz dziļo krīzi tajā, ir pasažieriem droša.”

Inspekcijas laikā CAA arī saņēmusi ieteikumus uzraudzības pasākumu pilnveidošanai, kas vērsti uz uzraudzības procesu standartizāciju, bet nav ietekmējuši aviācijas drošības līmeni Latvijā.

Eiropas Savienības (ES) normatīvie akti nosaka, ka katra dalībvalsts izstrādā, piemēro un uztur valsts civilās aviācijas drošības programmu, tāpat ES ir izstrādāti kopīgi noteikumi civilās aviācijas aizsardzībai no nelikumīgas iejaukšanās darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību. Latvijas Republikā pilnvarotās iestādes funkcijas uzraudzības veikšanai pilda CAA.

 

Aivis Vincevs
Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”
Ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītājs
Tālr.: 60001672
www.caa.lv
e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv