Jaunumi Covid 19
Lidmašīna

Covid-19 krīzē apturēto un samazināto lidojumu skaita dēļ pērn Latvijā mainījusies civilās aviācijas drošuma risku struktūra, palielinoties atgadījumiem, kas varētu būt saistīti ar civilās aviācijas personāla nepietiekamu lidojumu pieredzi, secināts valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) publicētajā Lidojumu drošuma pārskatā par 2020. gadu.

 

2020. gadā palielinājies navigācijas kļūdu izraisīto atgadījumu skaits civilajā aviācijā, kas pērn apsteidza iepriekšējo gadu otro visbiežāko kategoriju – sadursmes ar putniem. CAA navigācijas kļūdu salīdzinoši lielo skaitu skaidro ar to, ka lidojumu apkalpēm, veicot ievērojami mazāk lidojumu, ir nepietiekama prakse (gan pārvietojoties pa lidlauka peronu, gan lidojumu laikā), kas izraisa biežākas kļūdas navigācijā.

2019. gadā tika ziņots par 81 atgadījumu, kas saistīts ar navigācijas kļūdu, kamēr pērn – par 82 šādiem atgadījumiem, neskatoties uz to, ka kopējais lidojumu skaits lidostā “Rīga” 2020. gadā (35 591 lidojumi) ir ievērojami mazāks salīdzinājumā ar 2019. gadu (87 007 lidojumi).

CAA jau pērn, konstatējot jaunus riskus civilās aviācijas drošumam, kas saistīti ar civilās aviācijas apkalpes nepietiekamo praktisko pieredzi, uzraudzības ietvaros pievērsa papildu uzmanību risku novēršanas pasākumu īstenošanai, kā arī vērsa atbildīgo iestāžu uzmanību uz to, ka nepieciešams nodrošināt pietiekamu lidojumu skaitu atbilstoši kopējai Eiropas praksei lidojumu skaita atjaunošanā, lai tiktu novērsti jebkādi riski civilās aviācijas drošumam.

Vienlaikus profesionālo praktisko iemaņu saglabāšanas nolūkā civilās aviācijas personālam tika nodrošināti papildu praktiskie treniņi lidojumu simulatoros, kā arī veicot tā saucamos “spoku lidojumus” – lidojumus ar gaisa kuģiem, kuros atrodas tikai civilās aviācijas personāls.

Neskatoties uz to, ka starptautisko pasažieru pārvadājumu skaits caur lidostām ir palielinājies, to skaits nav atgriezies pirmskrīzes līmenī, tādēļ arī 2021. gadā viena no CAA prioritātēm būs uzraudzības veikšana, kā civilās aviācijas personālam tiek nodrošināta pietiekama praktiskā pieredze.

Kopumā par 2020. gadu CAA datubāzē reģistrēti 487 atgadījumi, 2019. gadā – 1 252 atgadījumi, bet 2018. gadā 1 031 atgadījums.

Latvijā 2020. gadā aviācijas nelaimes gadījumi komercaviācijā nav notikuši, bet noticis viens nopietns incidents. Savukārt vispārējās nozīmes aviācijā bijuši trīs nopietni incidenti, nelaimes gadījumi nav notikuši. Turpretim 2019. gadā Latvijā aviācijas nelaimes gadījumi komercaviācijā nebija notikuši, bet notika divi nopietni incidenti. Savukārt vispārējās nozīmes aviācijā bija viens nopietns incidents.

2020. gadā palielinājies arī atgadījumu skaits, kas saistīts ar bezpilota gaisa kuģu lidojumiem bīstami tuvu civilās aviācijas gaisa kuģiem. Pērn ziņots par četriem šādiem atgadījumiem, kamēr 2019. gadā tādi bijuši trīs atgadījumi. Lai novērstu šādu gadījumu strauju pieaugumu, CAA tuvākajos divos gados ieviesīs vienotu dronu pārvaldības un uzraudzības sistēmu Latvijā.

Lidojumu drošuma pārskats par 2020. gadu un iepriekšējiem gadiem pieejams: www.caa.gov.lv/lv/drosibas-parskati.

 

Aivis Vincevs
Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”

Ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītājs
Tālr.: 60001672
www.caa.gov.lv
e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv