Informācija presei Jaunumi
Gaismas stari

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra), īstenojot tai noteiktās funkcijas, ir konstatējusi, ka arvien biežāk Latvijas Republikā tiek rīkoti pasākumi, kuru ietvaros notiek darbības ar gaismas izstarojumu no zemes, kas rada apdraudējumu civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošumam.

Civilās aviācijas aģentūra ik gadu saņem vairāk nekā desmit gaisa kuģu pilotu iesniegtus drošuma ziņojumus par atgadījumiem lidojuma laikā, kas saistīti ar gaismām un lāzeriem un potenciāli varēja ietekmēt gaisa kuģu lidojumu drošumu. Līdz ar dažādu publisko pasākumu skaita pieaugumu, biežāk tiek pielietoti arī gaismas un lāzeru elementi, tādēļ šim jautājumam pievēršama pastiprināta uzmanība.

Darbībām, kuras saistītas ar gaismas izstarojumu, kas var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras atļauja. Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumu Nr. 481 “Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas kārtība attiecībā uz atsevišķām darbībām” izpratnē tās ir darbības, kuru rezultātā gaismas vai lāzera stari tiek raidīti debesīs, piemēram, svētku vai pasākumu laikā, un to izgaismojums debesīs pārsniedz 100 metrus. Palielinoties šādu pasākumu skaitam, pieaug apdraudējuma riski civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošumam.

Civilās aviācijas aģentūra ir konstatējusi, ka pasākumu organizētāji, pašvaldības vai to pieaicinātie komersanti nav informēti par normatīvo aktu prasībām civilās aviācijas jomā attiecībā uz darbībām ar gaismas izgaismojumu no zemes.

Ievērojot iepriekšminēto, un īstenojot “Konsultē vispirms” principu, Civilās aviācijas aģentūra aicina pasākumu organizatorus un saskaņošanā iesaistās iestādes tajos gadījumos, ka pasākuma laikā plānots izmantot gaismas vai lāzeru iekārtas, nodrošināt Ministru kabineta noteikumos Nr. 481 noteikto prasību ievērošanu.

Civilās aviācijas aģentūrai, izsniedzot atļauju gaismas staru raidīšanai debesīs, par to tiek publicēts atbilstošs brīdinājums Latvijas Republikas gaisa telpas izmantotājiem un pēc nepieciešamības tiek izvirzīti drošuma nosacījumi gaismas vai lāzeru spīdināšanai, kā piemēram, pavērsiena leņķis pret horizontu un virziens. Tādējādi, tiek veikta risku samazināšana civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošumam, piemēram, pilotu apžilbināšana, kā dēļ tiek ietekmēta gaisa kuģu vadītspēja, gaismas staru nozīmju pārprašana, gaisa kuģa novirzīšanās no maršruta. Norādām, ka šādi riski var novest pie civilās aviācijas gaisa kuģu nopietniem incidentiem vai nelaimes gadījumiem, radot risku nodarīt kaitējumu trešajām personām uz zemes.

Civilās aviācijas aģentūra atgādina, ka gaismas staru raidīšana debesīs ir aizliegta lidlauku gaisa kuģu pacelšanās un nolaišanās sektoros un to tuvumā, kas var būt līdz pat 12 kilometru attālumam. Civilās aviācijas lidlauku saraksts pieejams: www.caa.gov.lv/lv/civilas-aviacijas-lidlauki.

Papildu informācija:
Aivis Vincevs

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”

Operatīvo situāciju vadītājs
Tālr.: 60001672
e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv