Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Spēkā esošās gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības papildināšana ar jaunu sākotnējo klases, tipa vai papildus kvalifikācijas atzīmi, kas nav kā pamatprasība pirmreizējās gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības izsniegšanai, kā arī papildus valodas zināšanu līmeņa iekļaušana apliecībā.

Procesa apraksts

  1. iesnieguma iesniegšana
    Iesniedz iesniegumu lidojumu apkalpes locekļu apliecības papildināšanai un pievieno dokumentu, kas apliecina prasību izpildi jaunas kvalifikācijas atzīmes vai apstiprinājuma iegūšanai.

  2. Atbilstības izvērtēšana
    Tiek veikta iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana piemērojamajām prasībām.

  3. apliecības izsniegšana
    Ja iesniegtie dokumenti atbilst piemērojamām prasībām, tiek izdota jauna gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecība, saglabājot apliecības numuru, bet ar jaunu izdošanas datumu un papildinātu ar jauno kvalifikācijas atzīmi vai apstiprinājumu.

Maksājumi

PozīcijaCena
derīgas kvalifikācijas atzīmes, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība un kuru ieraksta no derīgas iepriekšējās apliecības, izsniegšana30.00 EUR
kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā25.00 EUR
kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa atjaunošana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā40.00 EUR