Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

NMO nodrošina apmācību amatierpilotu apliecību, attiecīgu kvalifikācijas atzīmju un sertifikātu saņemšanai, ievērojot darbības jomu un tiesības, ko tā noteiktusi mācību organizācijas deklarācijā.
Mācību organizācija NMO statusu iegūst ar brīdi, kad tā Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz visus dokumentus, kas noteikti MK noteikumu Nr.373 (2020) 40.punktā.
NMO drīkst uzsākt apmācību saskaņā ar iesniegto deklarāciju:
- uzreiz pēc dokumentācijas iesniegšanas Civilās aviācijas aģentūrā, ja NMO deklarācijā iekļauti mācību kursi saskaņā ar MK noteikumu Nr.373 (2020) 42.punktu;
- tikai pēc Civilās aviācijas aģentūras mācību kursa programmas apstiprinājuma saņemšanas, ja NMO deklarācijā iekļauti mācību kursi saskaņā ar MK noteikumu Nr.373 (2020) 43.punktu.

Procesa apraksts

 1. Pieteikuma un nepieciešamo apliecinājumu iesniegšana
  Pretendents iesniedz CAA dokumentāciju saskaņā ar MK noteikumu Nr.373 (2020) 40.punktu.
  Veidlapas un vadlīnijas pieejamas šeit: https://www.caa.gov.lv/lv/pilotu-macibu-organizacijas-un-fstd-operatori….

 2. Atbilstības izvērtēšana
  Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar MK noteikumu Nr.373 (2020):
  - 46. un 48.punktu izskata pretendenta deklarāciju;
  - 49.punktu izvērtē mācību kursa programmas atbilstību (ja nepieciešams).

 3. Apliecības izsniegšana
  Civilās aviācijas aģentūra:
  1) izsniedz apliecinājumu par deklarācijas saņemšanu, tostarp piešķirot deklarācijai individuālu NMO atsauces numuru saskaņā MK noteikumu Nr.373 (2020) 48.1.punktu;
  2) izsniedz mācību kursa programmas apstiprinājumu saskaņā MK noteikumu Nr.373 (2020) 49.1.punktu (ja nepieciešams).

  * Ikgadējā uzraudzības programmas gada maksa ir 30% no pirmreizējās apstiprinājuma maksas.

Maksājumi

PozīcijaCena
privātpilotu, planiera pilotu vai brīvā balona pilotu mācību kursu reģistrēšana384.17 EUR
lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta pirmreizēja izsniegšana860.84 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta pirmreizēja izsniegšana860.84 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes mācību kursa apstiprināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam860.84 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes atzīšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam, ja mācības paredzētas citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa170.74 EUR
instruktoru teorētiskais sākumkurss (dalības maksa)309.91 EUR
instruktoru teorētiskais kvalifikācijas uzturēšanas/atjaunošanas kurss (dalības maksa)154.95 EUR
eksaminētāju kurss (dalības maksa)86.08 EUR
vienpilota gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pirmā pārbaude un apstiprinājuma izsniegšana99.60 EUR
daudzpilotu gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pirmā pārbaude un apstiprinājuma izsniegšana384.17 EUR
apstiprinājuma izsniegšana, ja lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude paredzēta citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa170.74 EUR
vienpilota gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude un apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana49.80 EUR
daudzpilotu gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude un apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana192.09 EUR
apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana, ja lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude paredzēta citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa85.37 EUR
lidojumu/navigācijas trenažiera instruktora norīkošana78.26 EUR
instruktora norīkošana cita instruktora pienākumu pildīšanas novērtēšanai (vienreizēja konkrēta pārbaude)42.69 EUR
privātpilotu, planiera pilotu vai brīvā balona pilotu mācību kursu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana192.09 EUR
lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana430.42 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana430.42 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes mācību kursa apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam430.42 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam, ja mācības paredzētas citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa85.37 EUR
gaisa kuģa tipam klasē53.36 EUR
gaisa kuģa klasei103.16 EUR
līdz 10000 kg99.60 EUR
no 10001 kg līdz 20000 kg199.20 EUR
no 20001 kg līdz 50000 kg302.36 EUR
no 50001 kg līdz 100000 kg401.96 EUR
vairāk nekā 100000 kg519.35 EUR
modulārā instrumentālo lidojumu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana213.43 EUR
modulārā komercpilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana213.43 EUR
modulārā aviolīniju transporta pilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana426.86 EUR
integrētā instrumentālo lidojumu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana355.72 EUR
integrētā komercpilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana355.72 EUR
integrētā aviolīniju transporta pilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana711.44 EUR
aviācijas sportistu programmu apstiprināšana35.57 EUR
radiofrazeoloģija lidojumiem pēc vizuālo lidojumu noteikumiem99.60 EUR
radiofrazeoloģija lidojumiem pēc instrumentālo lidojumu noteikumiem128.06 EUR
pārējās disciplīnās (katra)149.40 EUR
Nacionālās mācību organizācijas (NMO) deklarācijas pieņemšana195.50 EUR
ultravieglās lidmaš. (ULA sauszemes vai jūras), ultravieglā helikopt. (ULH), deltapl./motodeltapl. (HG/MHG), ultravieglā planiera (ULS), žiroplāna (GYR), lidotāja inženiera, šajā punktā minēto kvalifikāc. instrukt. (FI) māc. kursa progr. nov. un apst276.00 EUR
aviācijas papildu kvalifikācijas mācību programmas novērtēšana un apstiprināšana161.00 EUR
Regulas Nr.2018/1139 I pielikumā minēto gaisa kuģa tipa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana563.49 EUR