Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lidojumu apkalpes locekļa apliecība ir beztermiņa, bet tajā esošajām kvalifikācijas atzīmēm ir noteikti derīguma termiņi. Kvalifikācijas atzīmes derīgumu termiņu pagarina, ja tas nav beidzies un gaisa kuģa lidojumu apkalpes loceklis ir izpildījis piemērojamās prasības kvalifikācijas atzīmes pagarināšanai. Kvalifikācijas atzīmes, kuru derīguma termiņš ir beidzies un gaisa kuģa lidojumu apkalpes loceklis nav izpildījis piemērojamās prasības kvalifikācijas atzīmes pagarināšanai, var atjaunot, izpildot piemērojamās prasības kvalifikācijas atzīmes atjaunošanai.

Procesa apraksts

  1. dokumentu iesniegšana
    Iesniedz dokumentus, kas pierāda, ka ir izpildītas piemērojamās prasības kvalifikācijas atzīmes pagarināšanai vai atjaunošanai. Pēc nepieciešamības, aizpilda pieteikuma veidlapu.

  2. Atbilstības izvērtēšana
    Tiek veikta iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana piemērojamajām prasībām.

  3. ieraksts apliecībā
    Ja iesniegtie dokumenti atbilst piemērojamām prasībām, tiek veikts ieraksts gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļa apliecībā par kvalifikācijas atzīmes pagarināšanu vai atjaunošanu, norādot jaunos derīguma termiņus.

Maksājumi

PozīcijaCena
derīgas kvalifikācijas atzīmes, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība un kuru ieraksta no derīgas iepriekšējās apliecības, izsniegšana30.00 EUR
kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā25.00 EUR
kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa atjaunošana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā40.00 EUR