Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Organizācijai, kas vēlas sniegt pakalpojumus gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas jomā, kā arī visiem komerciālā gaisa transporta operatoriem ir jābūt apstiprinātiem kā gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas vadībās organizācijām un jāsaņem attiecīga apstiprinājuma apliecība.
Attiecīgi jābūt apstiprinātiem visiem grozījumiem organizācijas apstiprinājumā.

Procesa apraksts

 1. pieteikuma iesniegšana
  Pieteikums gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas apstiprinājuma apliecības saņemšanai vai par grozījumiem apliecībā, pievienojot darbības rokasgrāmatu/ ekspozīciju.

 2. atbilstības izvērtēšana
  Tiek izvērtēta pretendenta iesniegto dokumentu un darbības rokasgrāmatas izvērtēšana par atbilstību normatīvo dokumentu prasībām. Pēc dokumentācijas izvērtēšanas tiek veikts organizācijas audits, lai pārliecinātos, kā procedūras ir ieviestas dzīvē. Par atklātajām neatbilstībām pretendents tiek informēts rakstiski.

 3. apliecības izsniegšana
  Pēc dokumentācijas izvērtēšanas un veiktā audita atkarībā no to rezultātiem:
  - Organizācijai tiek izsniegta apstiprinājuma apliecība, ja nav konstatētas neatbilstības;
  - Organizācija tiek informēta par atklātajām neatbilstībām.
  Pēc neatbilstību novēršanas, ,kad CAA ir pārliecinājusies, ka neatbilstības ir pienācīgi novērstas, organizācijai tiek izsniegta apstiprinājuma apliecība.

Maksājumi

PozīcijaCena
gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas sākotnējā novērtēšana un gaisa kuģa tipa iekļaušana apliecībā1310.00 EUR
gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas ikgadējā uzraudzība1310.00 EUR
papildu maksa par katru gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto gaisa kuģa tipu, kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir 5700 kg un vairāk570.00 EUR
papildu maksa par katru GK lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto GK tipu (līdz GK tipu skaits sasniedz 5 (piecus) gaisa kuģu tipus), kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir 5700 kg un vairāk, ikgadējā uzraudzība570.00 EUR
papildu maksa par katru gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto gaisa kuģa tipu (grupu), kura maksimālā sertificētā masa ir mazāka par 5700 kg570.00 EUR
papildu maksa par katru GK lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto gaisa kuģa tipu (grupu) (līdz gaisa kuģu tipu skaits sasniedz 5 (piecus) GK tipus), kura maksimālā sertificētā masa ir mazāka par 5700 kg, ikgadējā uzraudzība570.00 EUR
papildu maksa par katru gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto apstiprinājumu lidojumderīguma pārbaudes veikšanai un/ vai lidošanas atļauju izsniegšanai138.00 EUR
Grozījumu izdarīšana gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas, lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas vai tehniskās apkopes mācību organizācijas darbībā vai dokumentācijā260.00 EUR