Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

PEL CAA vārdā nozīmē un pilnvaro atbilstoši kvalificētas personas – par eksaminētājiem, kuru galvenais pienākums ir veikt GK LAL lidojumu prasmju pārbaudes, kvalifikācijas pārbaudes un kompetences pārbaudes.

Procesa apraksts

 1. pieteikuma un rekomendācijas iesniegšana
  Persona, kura atbilst FCL daļas K sadaļas, BFCL daļas FE sadaļas, SFCL daļas FE sadaļas vai MK noteikumu Nr.762 prasībām, kā eksaminētāja vai vecākā eksaminētāja kandidāts, sākotnēji iesniedz pieteikumu un rekomendācijas vēstuli (no operatora vai organizācijas) ar lūgumu izskatīt viņa kandidatūru nozīmēšanai CAA eksaminētāja / eksperta pienākumu veikšanai.

 2. atbilstības izvērtēšana
  PEL/MEVI vai cits nozīmētais inspektors veic kandidāta sākotnējo izvērtēšanu pārbaudot iesniegtos dokumentus, kvalifikāciju un nozīmē nepieciešamo treniņu daudzumu;
  Ja kandidāta kvalifikācija ir atbilstoša, tad PEL/MEVI vai cits nozīmētais inspektors nodod pieteikuma formu saskaņošanai sekojošām personām, kuras ar savu parakstu akceptē vai noraida kandidātu:
  - PEL/MEV;
  - PEL/SV;
  - PEL/V;
  - GK ED vadītājs;
  - CAA direktors.

 3. sekojoša atbilstības izvērtēšana
  Ja kandidāts tiek noraidīts, tad CAA rakstiski informē operatoru / organizāciju / kandidātu (rekomendācijas vēstules autoru), minot noraidījuma iemeslus. Par konkrētiem noraidījuma iemesliem tiek informēts tikai kandidāts, kuram tiek izsūtīta vēstule. Kandidāta iesniegtie dokumenti paliek CAA un tiek ievietoti kandidāta personīgajā failā.
  Ja kandidāts atbilst visiem nosacījumiem, tad:
  - CAA noinformē kandidātu un operatoru / organizāciju;
  - CAA izsūta kandidāta pieteikuma formu ATO/DTO, kurā veiks apmācību;
  - ATO/DTO apstiprina dokumentu saņemšanu e-pasta formā.

 4. sertifikāta izsniegšana
  Kandidāts iziet eksaminētāju kursu. Pēc kursa kandidāts CAA iesniedz dokumentus, kuri pierāda sekmīgu kursa beigšanu.
  Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pozitīvu pārbaudes slēdzienu, tiek izsniegts eksaminētāja sertifikāts.

Maksājumi

PozīcijaCena
eksaminētāju standartizācijas kurss96.80 EUR