Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

DTO nodrošina apmācību FCL / BFCL / SFCL daļas apliecību, kvalifikācijas atzīmju un sertifikātu saņemšanai tikai nekomerciālu lidojumu veikšanai, ievērojot darbības jomu un tiesības, ko tā noteiktusi mācību organizācijas deklarācijā.
Mācību organizācija DTO statusu iegūst ar brīdi, kad tā Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz visus dokumentus, kas noteikti MK noteikumu Nr.373 (2020) 29. un 30.punktā.
DTO drīkst uzsākt apmācību saskaņā ar iesniegto deklarāciju:
- uzreiz pēc dokumentācijas iesniegšanas Civilās aviācijas aģentūrā, ja DTO deklarācijā iekļauti mācību kursi saskaņā ar MK noteikumu Nr.373 (2020) 32.punktu;
- tikai pēc Civilās aviācijas aģentūras mācību kursa programmas apstiprinājuma saņemšanas, ja DTO deklarācijā iekļauti mācību kursi saskaņā ar MK noteikumu Nr.373 (2020) 33.punktu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pretendents iesniedz CAA dokumentāciju saskaņā ar MK noteikumu Nr.373 (2020) 29. un 30.punktu
  Veidlapas un vadlīnijas pieejamas šeit: https://www.caa.gov.lv/lv/pilotu-macibu-organizacijas-un-fstd-operatori….

 2. Atbilstības izvērtēšana
  Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar MK noteikumu Nr.373 (2020) 36.punktu:
  - izskata pretendenta deklarāciju, pārbaudot vai tajā iekļauta visa DOT.GEN.115 punktā noteiktā informācija;
  - izvērtē mācību kursa programmas atbilstību.

 3. Apstiprinājuma izsniegšana
  Civilās aviācijas aģentūra:
  1) izsniedz apliecinājumu par deklarācijas saņemšanu, tostarp piešķirot deklarācijai individuālu DTO atsauces numuru saskaņā MK noteikumu Nr.373 (2020) 36.1.punktu;
  2) izsniedz mācību kursa programmas apstiprinājumu saskaņā MK noteikumu Nr.373 (2020) 36.2.punktu (ja nepieciešams).


  * Ikgadējās deklarētās mācību organizācijas (DTO) un katra mācību kursa programmas uzraudzības programmas gada maksa ir 30% no pirmreizējās DTO un programmu apstiprinājuma maksas.

Maksājumi

PozīcijaCena
deklarētās mācību organizācijas (DTO) sertifikācija195.50 EUR
amatierpilota (LAPL), privātpilota (PPL), gaisa balona pilota (BPL), planiera pilota (SPL), GK klases, GK tipa (helihopteriem), gaisa balona instruktora (FI(B)), planiera instruktora (FI(S)) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana367.99 EUR
gaisa balona eksaminētāja (FE(B)), planiera eksaminētāja (FE(S)) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana367.99 EUR