Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Fiziska persona, kura ir ieguvusi Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumos Nr. 532 “Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.532) minēto kvalifikāciju, tiek sertificēta veikt salona apkalpes locekļu teorētisko un praktisko apmācību kādā no Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātajā apmācību programmā iekļautajām Noteikumos Nr.532 minētajām jomām.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pieprasot pakalpojumu pretendents elektroniski iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu un tam pievienotos dokumentus kā tas noteikts Noteikumos Nr.532

  2. Atbilstības izvērtēšana
    Civilās aviācijas aģentūra atbilstoši Noteikumu Nr.532 prasībām izvērtē iesniegtos dokumentus/ pretendenta kvalifikācijas atbilstību Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora apliecības saņemšanai.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Civilās aviācijas aģentūra Noteikumu Nr.532 noteiktajā kārtībā izsniedz Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora apliecību. Apliecības kopiju iespējams saņemt elektroniski uz pakalpojuma ierosinātāja norādīto e-pastu. Apliecību klātienē iespējams saņemt Civilās aviācijas aģentūrā, iepriekš saskaņojot laiku.

Maksājumi

PozīcijaCena
Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu instruktora apliecības izsniegšana46.00 EUR