Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
90
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Kompetentā iestāde regulas (ES) Nr. 965/2012 3. panta 1. punkta izpratnē ir valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra “.Civilās aviācijas aģentūra atbilstoši regulas (ES) Nr. 965/2012 II pielikuma ARO.GEN. 310. punkta prasībām izvērtē iesniegtos dokumentus un informāciju un pārbauda pretendenta atbilstību regulas (ES) Nr. 965/2012 un tās ARO, ORO, CAT un SPA daļu vadlīniju prasībām.
Civilās aviācijas aģentūra atbilstoši regulas (ES) Nr. 965/2012 II pielikuma ARO.GEN. 310. (b) punkta prasībām izsniedz gaisa kuģa ekspluatanta apliecību, apliecinot, ka gaisa kuģa ekspluatants atbilst piemērojamajām prasībām. Apstiprināto darbību privilēģijas un jomas tiek norādītas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības pievienotajās specifikācijās.

Procesa apraksts

 1. dokumentu iesniegšana
  Pretendents, kas vēlas saņemt ekspluatanta apliecību, iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā:
  - iesniegumu ekspluatanta apliecības saņemšanai;
  - regulas Nr. 965/2012 III pielikuma ORO.AOC. 100. punktā minētos dokumentus un informāciju;
  - dokumentus, kas apliecina informācijas patiesumu (piemēram, dokumentus, kas apliecina darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar regulas Nr. 965/2012 III pielikuma ORO.AOC. 100. punkta "b4" apakšpunktā minēto atbildīgo vadītāju un regulas Nr. 965/2012 III pielikuma ORO.AOC. 135. punkta "a" apakšpunktā noteiktajām personām).

 2. atbilstības izvērtēšana
  Civilās aviācijas aģentūra atbilstoši regulas Nr. 965/2012 II pielikuma ARO.GEN. 300. punkta prasībām izvērtē iesniegtos dokumentus un informāciju un pārbauda pretendenta atbilstību regulas Nr. 965/2012, regulas Nr. 965/2012 ARO daļas vadlīniju, regulas Nr. 965/2012 ORO daļas vadlīniju, regulas Nr. 965/2012 CAT daļas vadlīniju un regulas Nr. 965/2012 SPA daļas vadlīniju prasībām.

 3. apliecības izsniegšana vai atteikums
  Civilās aviācijas aģentūra Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu izsniegt pretendentam ekspluatanta apliecību atbilstoši regulas Nr. 965/2012 II pielikuma ARO.GEN. 310. punkta prasībām vai atteikt izsniegt ekspluatanta apliecību, ja pretendents neatbilst regulas Nr. 965/2012, regulas Nr. 965/2012 ARO daļas vadlīniju, regulas Nr. 965/2012 ORO daļas vadlīniju, regulas Nr. 965/2012 CAT daļas vadlīniju vai regulas Nr. 965/2012 SPA daļas vadlīniju prasībām.

Maksājumi

PozīcijaCena
gaisa kuģa ekspluatanta, kas nav komplekss, pirms sertifikācijas novērtēšana990.00 EUR
kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta pirms sertifikācijas novērtēšana (viens gaisa kuģis)990.00 EUR
kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta pirms sertifikācijas novērtēšana (divi vai vairāk gaisa kuģu tipi)990.00 EUR
gaisa kuģa ekspluatanta, kas nav komplekss, sertifikācija7930.00 EUR
kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta sertifikācija (līdz trīs gaisa kuģiem)7930.00 EUR
kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta sertifikācija (divi vai vairāk gaisa kuģu tipi vai četri un vairāk gaisa kuģi)7930.00 EUR
gaisa kuģa ekspluatants, kas nav komplekss1920.47 EUR
Komplekss gaisa kuģa ekspluatants, ja gaisa kuģa/u maksimāli atļautā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kg.2690.95 EUR
komplekss gaisa kuģa ekspluatants, ekspluatē no 1 – 3 gaisa kuģus5749.90 EUR
komplekss gaisa kuģa ekspluatants, ekspluatē 4 un vairāk gaisa kuģus7670.37 EUR