Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
250
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

ATO nodrošina apmācību FCL / BFCL / SFCL daļas apliecību, kvalifikācijas atzīmju un sertifikātu saņemšanai gan nekomerciālu, gan komerciālu lidojumu veikšanai, ievērojot darbības jomu un tiesības, kas noteiktas organizācijas sertifikātam pievienotajos apstiprināšanas noteikumos.
ATO drīkst uzsākt apmācību tikai pēc Civilās aviācijas aģentūras apstiprinājuma (ATO sertifikāta) saņemšanas.

Procesa apraksts

 1. Pieteikuma formu, darbības un mācību rokasgrāmatas, dokumentu iesniegšana
  Mācību organizācija iesniedz CAA dokumentāciju saskaņā ar MK noteikumu Nr.373 (2020) 12.punktu.
  Veidlapas un vadlīnijas pieejamas CAA mājas lapā: https://www.caa.gov.lv/lv/pilotu-macibu-organizacijas-un-fstd-operatori….

 2. Atbilstības izvērtēšana
  Civilās aviācijas aģentūra izvērtē mācību organizācijas atbilstību saskaņā ar MK noteikumu Nr.373 (2020) 15.punktu:
  1) izskatot iesniegto dokumentu klāstu (pirmssertifikācijas dokumentu izskatīšanas posms);
  2) veicot dokumentu auditu un organizācijas pārbaudi uz vietas (sertificēšanas posms).

 3. Sertifikāta izsniegšana
  Civilās aviācijas aģentūra izsniedz apstiprinātās mācību organizācijas sertifikātu saskaņā ar MK noteikumu Nr.373 (2020) 26.punktu.

Maksājumi

PozīcijaCena
privātpilotu, planiera pilotu vai brīvā balona pilotu mācību kursu reģistrēšana384.17 EUR
lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta pirmreizēja izsniegšana860.84 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta pirmreizēja izsniegšana860.84 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes mācību kursa apstiprināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam860.84 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes atzīšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam, ja mācības paredzētas citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa170.74 EUR
instruktoru teorētiskais sākumkurss (dalības maksa)309.91 EUR
instruktoru teorētiskais kvalifikācijas uzturēšanas/atjaunošanas kurss (dalības maksa)154.95 EUR
eksaminētāju kurss (dalības maksa)86.08 EUR
vienpilota gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pirmā pārbaude un apstiprinājuma izsniegšana99.60 EUR
daudzpilotu gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pirmā pārbaude un apstiprinājuma izsniegšana384.17 EUR
apstiprinājuma izsniegšana, ja lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude paredzēta citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa170.74 EUR
vienpilota gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude un apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana49.80 EUR
daudzpilotu gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude un apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana192.09 EUR
apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana, ja lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude paredzēta citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa85.37 EUR
lidojumu/navigācijas trenažiera instruktora norīkošana78.26 EUR
instruktora norīkošana cita instruktora pienākumu pildīšanas novērtēšanai (vienreizēja konkrēta pārbaude)42.69 EUR
privātpilotu, planiera pilotu vai brīvā balona pilotu mācību kursu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana192.09 EUR
lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana430.42 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana430.42 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes mācību kursa apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam430.42 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam, ja mācības paredzētas citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa85.37 EUR
gaisa kuģa tipam klasē53.36 EUR
gaisa kuģa klasei103.16 EUR
līdz 10000 kg99.60 EUR
no 10001 kg līdz 20000 kg199.20 EUR
no 20001 kg līdz 50000 kg302.36 EUR
no 50001 kg līdz 100000 kg401.96 EUR
vairāk nekā 100000 kg519.35 EUR
modulārā instrumentālo lidojumu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana213.43 EUR
modulārā komercpilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana213.43 EUR
modulārā aviolīniju transporta pilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana426.86 EUR
integrētā instrumentālo lidojumu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana355.72 EUR
integrētā komercpilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana355.72 EUR
integrētā aviolīniju transporta pilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana711.44 EUR
aviācijas sportistu programmu apstiprināšana35.57 EUR
radiofrazeoloģija lidojumiem pēc vizuālo lidojumu noteikumiem99.60 EUR
radiofrazeoloģija lidojumiem pēc instrumentālo lidojumu noteikumiem128.06 EUR
pārējās disciplīnās (katra)149.40 EUR
amatierpilota (LAPL), privātpilota (PPL), gaisa balona pilota (BFCL), planiera pilota (SFCL) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana367.99 EUR
integrētās komercpilotu (CPL) un instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (IR) lidmašīnas/ helikoptera / dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana563.49 EUR
integrētās komercpilotu (CPL) lidmašīnas/ helikoptera / dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana367.99 EUR
modulārās komercpilotu (CPL) lidmašīnas/ helikoptera / dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana563.49 EUR
integrētās aviolīniju transporta pilotu (ATP) lidmašīnas mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana965.98 EUR
integrētās aviolīniju transporta pilotu (ATP) un instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (IR) helihoptera mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana965.98 EUR
integrētās aviolīniju transporta pilotu (ATP) helikoptera mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana850.99 EUR
modulārās aviolīniju transporta pilotu (ATP) lidmašīnas/ helikoptera mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana850.99 EUR
gaisa kuģa klases mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana367.99 EUR
gaisa kuģa tipa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana563.49 EUR
daudzpilotu apkalpes sadarbības mācību kursa (MCC) lidmašīnas/ helikoptera / dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana367.99 EUR
instrumentālās lidojumu kvalifikācijas (IR) lidmašīnas/ helikoptera / dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana563.49 EUR
augstākā līmeņa (UPRT) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana310.49 EUR
mācību kursa programmas papildu kvalifikācijas iegūšanai novērtēšana un apstiprināšana195.50 EUR
instruktoru mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana563.49 EUR
amatierpilota (LAPL), privātpilota (PPL), gaisa balona pilota (BPL), planiera pilota (SPL), GK klases, GK tipa (helihopteriem), gaisa balona instruktora (FI(B)), planiera instruktora (FI(S)) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana367.99 EUR
gaisa balona eksaminētāja (FE(B)), planiera eksaminētāja (FE(S)) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana367.99 EUR
ultravieglās lidmaš. (ULA sauszemes vai jūras), ultravieglā helikopt. (ULH), deltapl./motodeltapl. (HG/MHG), ultravieglā planiera (ULS), žiroplāna (GYR), lidotāja inženiera, šajā punktā minēto kvalifikāc. instrukt. (FI) māc. kursa progr. nov. un apst276.00 EUR
Regulas Nr.2018/1139 I pielikumā minēto gaisa kuģa tipa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana563.49 EUR