Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Aeronavigācijas un gaisa satiksmes pārvaldības pakalpojumu sniedzēju sākotnējā sertificēšana.

Procesa apraksts

 1. iesnieguma iesniegšana
  Sertifikāta pieteicēja sākotnējā izvērtēšana atbilstoši spēkā esošo ES tiesību aktu prasībām un atbilstības izvērtēšana starptautiskās aviācijas standartiem. Neatbilstību identificēšana, korektīvā darbības plāna izvērtēšana un korektīvo darbību efektivitātes novērtēšana pirms sertifikāta izdošanas un tekošās uzraudzības laikā.
  Sākotnējā iesnieguma fāze. Iesniedzējs iesniedz pašnovērtējuma aptaujas lapu pirmreizējai sertifikācijai, iesniedz sertifikācijas veidlapu. CAA veic sākotnējo izvērtēšanu un sniedz atzinumu iesniedzējam.

 2. dokumentu iesniegšana
  Iesniedzējs iesniedz sertifikācijas iesniegumu un darbības rokasgrāmatas.

 3. dokumentu atbilstības novērtēšana
  CAA sagatavo pārbaudes kontrollapas un izvērtē iesniegtās rokasgrāmatas, sniedz informāciju iesniedzējam par dokumentu atbilstību

 4. demonstrācijas un audita fāze, audita rezultātu paziņošana
  CAA klātienē veic dokumentu atbilstības un saistošo procesu novērtēšanu. CAA paziņo iesniedzējam audita rezultātus. Pēc korektīvo darbību plāna saņemšanas no iesniedzēja un izvērtēšanas, CAA klātienē pārbauda atbilstoši plānam veiktos uzlabojumus.

 5. Sertifikāta izsniegšana
  Pamatojoties uz iegūtajiem pierādījumiem par atbilstības nodrošināšanu, CAA sagatavo un izdod sertifikātu ar rīkojumu, nepieciešamības gadījumā sertifikātā norādot ierobežojumus.

  Aeronavigācijas pakalpojumu un gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēju, kā arī U-space un Vienoto kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības programmas gada maksa ir noteikta 100% no maksas par sertifikāta izsniegšanu apmērā.

Maksājumi

PozīcijaCena
Gaisa satiksmes pakalpojumu sertificēšana vai ikgadējā uzraudzība7935.00 EUR
Sakaru, navigācijas, novērošanas pakalpojumu sertifikācija33694.41 EUR
Meteoroloģisko pakalpojumu sertifikācija5220.91 EUR
Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sertifikācija6140.89 EUR
Lidojumu procedūru izstrādes pakalpojuma sertifikācija2460.96 EUR
Gaisa telpas pārvaldības sertifikācija2460.96 EUR
gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības pakalpojuma sertifikācija2460.96 EUR
U-space pakalpojumu sniedzēju sertifikācija2495.46 EUR
Vienoto kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēju sertifikācija2495.46 EUR