Informācija presei

Pērn aviācijas drošumu visbiežāk apdraudēja bīstamie priekšmeti pasažieru bagāžā

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) publicējusi Lidojumu drošuma pārskatu par 2019. gadu, kurā secinātas galvenās drošuma tendences aviācijā Latvijā un pasaulē, piemēram, to, ka Latvijā visbiežāk ziņots par aizliegtajiem priekšmetiem pasažieru bagāžā.

Latvijā 2019. gadā aviācijas nelaimes gadījumi komercaviācijā nav notikuši, bet notikuši divi nopietni incidenti. Savukārt vispārējās nozīmes aviācijā bijis viens nopietns incidents. Salīdzinoši 2018. gadā notika divi nopietni incidenti komercaviācijā un četri nelaimes gadījumi ar diviem bojāgājušajiem vispārējās nozīmes aviācijā.

2019. gadā CAA datu bāzē ievietoti ziņojumi par 1252 atgadījumiem, salīdzinoši – 2018. gadā par 1031, bet 2017. gadā ­– par 869 atgadījumiem. Jāuzsver, ka pieaugošais atgadījumu skaits saistīts ar diviem faktoriem – pieaudzis kopējais lidojumu skaits, piemēram, lidostā “Rīga” 2019. gadā bija 87 007, bet 2018. gadā – 83 468 lidojumi. Vienlaikus uzlabojas arī ziņošanas kultūra, pieaugot brīvprātīgo ziņojumu skaitam.

Visvairāk 2019. gadā ziņots par atgadījumiem, kas netiek atsevišķi izdalīti, bet notiek salīdzinoši biežāk (darba laika pagarinājumi, atgadījumi saistīti ar bīstamo kravu, ar gaisa kuģa vadīšanu u.c.). Pērn šādi bija 606 atgadījumi, turpretim gadu iepriekš – 380. Visbiežāk, 135 gadījumos, tie saistīti ar bīstamiem priekšmetiem pasažieru bagāžā, piemēram, akumulatoriem, lādētājakumulatoriem (poverbankām), litija-jona baterijām, bet ziemassvētku laikā – pirotehnikas izstrādājumiem, īpaši brīnumsvecītēm.

Otrajā vietā ir sadursmes ar putniem, kas ir apdraudējums lidojumu drošumam. Pērn šādu atgadījumu skaits bija 185, bet gadu iepriekš – 158. Palielinoties gaisa satiksmei, pasaulē palielinās arī šādu sadursmju skaits. Līdzīgi arī sadursmju skaitam uz 1000 lidojumiem lidostā „Rīga” pēdējo 10 gadu laikā novērojama tendence pieaugt, kas gan saistāms ar ziņošanas kultūras uzlabošanos. Vienlaikus sadursmēm ar putniem, kad putns ir iekļuvis dzinējā, lidostā „Rīga” kopumā ir tendence samazināties.

Pērn novērojams neliels samazinājums atgadījumu skaitā, kuros iesaistīti bezpilota gaisa kuģi (droni), salīdzinot ar 2018. gadu, tomēr vairāku gadu griezumā šo atgadījumu skaitam ir tendence palielināties. Palielinās tādu atgadījumu skaits, kad droni tiek vadīti bīstami tuvu pārējiem gaisa kuģiem, līdz ar to radot draudus lidojumu drošumam. Pērn tika ziņots par 3 atgadījumiem, bet 2018. gadā – 5 atgadījumiem, kuros iesaistīti droni.

Pasaulē 2019. gadā aviācijas nelaimes gadījumos bojāgājušo skaits bija 240, kas ir ievērojami mazāks nekā 2018. gadā – 523. Bojāgājušo skaits ir arī zemāks par pēdējo piecu vidējo rādītāju, kad tas bija 303 bojāgājušie gadā.

Lidojumu drošuma pārskats par 2019. un iepriekšējiem gadiem pieejams: www.caa.lv/lv/lidojumu-drosiba/publikacijas-statistika

Aivis Vincevs Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” Ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītājs Tālr.: 60001672 www.caa.lv e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv