Covid 19

JAUTĀJUMS:

Par Latvijas CAA licenču turētāju VESELĪBAS APLIECĪBU derīguma termiņa pagarinājumu

CAA mājaslapā ir publicēta informācija par apliecību derīguma termiņa pagarinājumu, sakarā ar Covid ierobežojumiem. Tomēr, nav skaidrs jautājums, piem.,  par veselības apliecību, kurai derīguma termiņš beidzās 05.06.2020. Pašlaik nav iespēja veikt kārtējo veselības pārbaudi apliecības pagarināšanai 45 dienu laikā pirms termiņa beigām. Lūdzu paskaidrot, vai derīguma termiņš veselības apliecībai tiek pagarināts automātiski, vai man tomēr ir vajadzīga kāda papildu izziņa, jauns dokuments vai kas cits lidojumu nodrošināšanai.


ATBILDE:

Latvijas CAA civilās aviācijas personāla veselības apliecībām derīguma termiņa pagarinājums par 4 mēnešiem attiecināms uz tām apliecībām, kurām derīguma termiņš beidzās laika periodā no 2020.g. 20.marta līdz 31.jūlijam, kurām nav noteikti ierobežojumi, izņemot redzes ierobežojumus. CAA paziņojums EK un EASA par atkāpi no regulas prasībām ir pieejams CAA mājaslapā,  t.sk. arī EASA dalībvalstu un  CAA un operatoriem.

Neskatoties uz derīguma termiņa pagarinājumu, veselības apliecību turētājiem ir ieteicams pēc iespējas tuvākā laikā veikt kārtējo veselības pārbaudi jaunas veselības apliecības saņemšanai, īpaši, ņemot vērā AME/AeMC ārstu prakses pieejamību, kā arī papildu specifiskās prasības un ierobežojumus  šajā periodā.

Latvijā ir atjaunota civilās aviācijas veselības pārbaužu veikšana kopš š.g. 18. maija. Ārstu pieņemšanas notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta rindas kārtībā, ņemot vērā prioritārās nepieciešamības veselības apliecības saņemšanai. Pēc CAA rīcībā esošās informācijas, lielākajā daļā ES/EASA dalībvalstīs civilās aviācijas veselības pārbaužu ārstu prakses arī ir atvērtas.

Latvijas CAA sertificētās personas aviācijas veselības pārbaudi var veikt un jaunu veselības apliecību var saņemt ​jebkurā ES/EASA dalībvalstī - Jūsu AME/AeMC pēc veselības pārbaudes veikšanas attiecīgo aviācijas medicīnisko dokumentāciju nosūtīs uz Latvijas CAA Aviācijas medicīnas daļu.