Covid 19

Pagarināti aviācijas personāla veselības apliecību derīguma termiņi

 Ievērojot gaisa kuģu ekspluatācijas un gaisa satiksmes vadības nepieciešamību un ārkārtas apstākļus, valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) pagarinājusi aviācijas personāla veselības apliecību derīgumu termiņus.

 Izvērtējot noteiktos ierobežojumus ambulatoriem apmeklējumiem ārstniecības iestādēs, kā arī starpvalstu pārvietošanās ierobežojumus, CAA ir secinājusi, ka aviācijas personālam nav iespējas laikus pagarināt veselības apliecību derīguma termiņus, kā rezultātā var tikt būtiski apdraudēts lidojumu drošums, jo varētu būt ietekmēta spēja nodrošināt atbilstošu lidojumu veikšanas un gaisa satiksmes kontroles uzdevumu izpildi.

Lai novērstu iespējamos riskus, CAA ir pagarinājusi derīguma termiņu par četriem mēnešiem civilās aviācijas personāla veselības apliecībām, kuru termiņš beidzas laika periodā no 2020. gada 20. marta līdz 31. jūlijam. Derīguma termiņa pagarinājums attiecināms uz visām 1., 2., 3.klases un gaisa kuģu salona apkalpes locekļu veselības apliecībām, kurām nav noteikti operacionālie vai medicīniskie ierobežojumi, neskaitot redzes ierobežojumus.

CAA norāda, ka veselības apliecības turētājs nav tiesīgs izmantot piešķirtās tiesības un privilēģijas gadījumā, ja viņa veselibas stāvoklis ir pasliktinājies. CAA aicina veselības apliecību turētājus veikt kārtējo aviācijas veselības pārbaudi apliecības derīguma termiņa pagarināšanai, tik līdz tas būs iespējams. Ja minētā četru mēnešu perioda beigās joprojām pastāvēs iemesli atbrīvojuma piešķiršanai, apliecību derīguma termiņu varēs pagarināt pēc nepieciešamības.

Pielikumā: