Novērtē CAA darbu

Lai pilnveidotu valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” darbu un noskaidrotu klientu apmierinātību ar pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un efektivitāti, kā arī veiktu uzlabojumus ikdienas darbā ar klientiem, aicinām aizpildīt klientu apmierinātības aptauju tiešsaistē: https://ej.uz/CAA_2023

Anketas aizpildīšana neaizņems vairāk par 3 minūtēm. Aptauja ir anonīma, un tajā iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Anketu iespējams aizpildīt līdz 31.12.2023.