Covid 19

Lai nodrošinātu aviācijas darbības nepārtrauktību, pagarināti licenču termiņi

Lai nodrošinātu gaisa kuģu lidojumu drošumu un gaisa satiksmes vadību, valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) pieņēmusi lēmumus, ar kuriem aviācijas jomā strādājošajam personālam piešķirti atbrīvojumi no Eiropas Savienības regulu prasībām.

Ievērojot noteiktos pārvietošanās ierobežojumus, CAA secinājusi, ka pastāv iespējamība aviācijas personālam nespēt laikus pagarināt izsniegto sertifikātu un apliecību derīguma termiņus, kā rezultātā var tikt būtiski apdraudēts lidojumu drošums, jo būs ietekmēta spēja nodrošināt atbilstošu lidojumu veikšanas un gaisa satiksmes kontroles uzdevumu izpildi.

Ievērojot steidzamas ekspluatācijas nepieciešamību un ārkārtas apstākļus, gaisa kuģu ekspluatantiem, kuru lidojumu un salona apkalpju locekļu periodisko mācību un pārbaužu derīguma termiņi beidzas līdz 2020. gada 31. jūlijam, piešķirts atbrīvojums no noteikto prasību izpildes un pagarināts šo periodisko mācību un pārbaužu derīgumu termiņš uz četriem mēnešiem.

Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla licenču, kuru derīguma termiņš beidzas līdz 2020. gada 31. jūlijam, derīguma termiņš pagarinātas par četriem mēnešiem.

Gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm, kuru derīguma termiņš beidzas līdz 2020. gada 31. jūlijam, piešķirts atbrīvojums no Eiropas Savienības regulas izpildes un pagarināts to derīgumu termiņš uz četriem mēnešiem.

Ievērojot  steidzamas ekspluatācijas nepieciešamību un ārkārtas apstākļus, civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apliecībām, kuru derīguma termiņš beidzas līdz 2020. gada 31. jūlijam un studentpilotiem piešķirts atbrīvojums no regulu izpildes un pagarināts to derīgumu termiņš uz četriem mēnešiem.

Gaisa kuģu, kas atrodas kontrolētā vidē, lidojumderīguma pārbaudes sertifikātiem, kas divreiz pagarināti, un to derīguma termiņš beidzas līdz 2020. gada 31. jūlijam, piešķirts atbrīvojums un atļauts lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijām pagarināt lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu derīgumu termiņu vēl uz sešiem mēnešiem.

Par pieņemtajiem lēmumiem CAA informēs Eiropas Komisiju un Eiropas aviācijas drošības aģentūru.

Vairāk informācijas: Exemption with duration (cumulative) up to 8 months Notification Form

Aivis Vincevs Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” Ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītājs Tālr.: 60001672 www.caa.lv e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv